Petición cerrada

Galicia queimase, pedimos medidas xa

Esta petición ha conseguido 218 firmas#ArdeGalicia

Dende este 15 de Outubro do 2017, Galicia volve a ser azotada por múltiples incendios, a maioría de eles provocados.Os galegos tivemos que revivir o caos e os peligros causados polo lume, que nos afectan un ano sí e outro tamén. Non podemos permitir que estas situacións se repitan nunca máis, polas consecuencias medioambientais, polas pérdidas materiais e polos danos irreversibles as nosas familias e amigos.

Por eso pido ao Goberno de España e á Xunta de Galicia:

•A revogación inmediata da Lei Forestal que permite a reclasificación de terreos queimados con fins urbanísticos.
•A elaboración dun plan activo de substitución de especies pirofilias (piñeiros e eucaliptos) por especies autóctonas máis resistentes aos efectos do incendio.
•A creación dun dispositivo permanente de prevención de incendios coa capacidade de proporcionar información a todos os galegos sobre a condición das montañas e as accións voluntarias e, en caso de emerxencia, información en tempo real que permitirá aos galegos actuar con seguridade e coordinar nos traballos de extinción.


•Invito tamén a todos os galegos e todos os cidadáns que apoien e difundan esta solicitude e non esquezan o que pasou, porque esa é a única forma de cambiar as cousas.

 Hoy: Francisco cuenta con tu ayuda

Francisco Landeira necesita tu ayuda con esta petición «Xunta de Galicia: Galicia queimase, pedimos medidas xa». Únete a Francisco y 217 personas que ya han firmado.