Por un Centro de Día, un Auditorio e un Parking Público no Solar de Peleteiro

Por un Centro de Día, un Auditorio e un Parking Público no Solar de Peleteiro

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Salvemos Compostela ha iniciado esta petición dirigida a XUNTA DE GALICIA+CONCELLO DE SANTIAGO y

No Solar de Peleteiro temos a última oportunidade para darlle vida á Zona Nova compostelá. 

A Zona Nova (O Ensanche) é a parte da cidade de Santiago de Compostela onde viven e traballan máis de 50.000 persoas diariamente pero na que non existe un Centro de Día público que atenda a crecente demanda deste servizo aos nosos maiores.

Dende o peche da Aula de Cultura da Carreira do Conde, tampouco existe un Auditorio-Sala de Concertos que atenda a demanda cultural da veciñanza da Zona Nova nin axude a dinamizar o pequeno comercio nin a hostalería desta parte da cidade.

Tampouco existe na Zona Nova un Parking Público que ofreza prezos asequibles para a cidadanía que vive ou visita a cidade. Todos os parkings desta parte da cidade son privados con concesións de moitos anos que hipotecan o noso futuro.

Por elo, esiximos do Concello e da Xunta de Galicia o seu compromiso para dotar destes servizos á cidade no antigo solar de Peleteiro.

 

 

 

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 500!
Con 500 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas