Firma para que Ximo Puig recurra la sentencia del TSJCV y que Intu no destruya Les Moles.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


La Coordinadora per a la Protecció de les Moles som un col·lectiu de persones i associacions que tenim com a objectiu principal protegir el paratge natural de les Moles de Paterna i evitar que acabe arrasat per l'urbanisme sense control i depredador del territori. En aquests moments, la principal amenaça per al paratge és un macrocentre comercial de més d'un milió i mig de metres quadrats (com 170 camps de futbol), que destruiria les Moles i també el teixit comercial de la comarca, provocaria atur, inestabilitat econòmica, saturaria la CV 35 i altres vies d'accés, i augmentaria la contaminació atmosfèrica en 30.000 tones de CO2 pels 26 milions de visites esperades, la majoria en cotxe.


En estos moments, les Moles es troben en un procés administratiu per a ser incloses dins el PORN del Parc Natural del Túria, però una sentencia recent del TSJCV ha donat parcialment la raó a la promotora del macrocentre, la multinacional britànica Intu, y les Moles tornen a estar amenaçades.
Pensem que cal recórrer la sentència del TSJCV i defensar el territori de tots els valencians i valencianes i la capacitat de l’Administració per a dissenyar el territori atenent raons de sostenibilitat econòmica i mediambientals.


A més, la multinacional ha demanat una indemnització de 150 milions d’euros per lucre cessant, per un projecte que mai no va ser aprovat. Si el Consell no interposa un recurs, ens trobarem amb la paradoxa que, a més de perdre el paratge natural de les Moles devastat pel centre comercial, estarem pagant amb els nostres impostos la construcció del centre comercial.
Firma per demanar al Consell a que recórrega la sentència ja!

 

 


La Coordinadora para la Protección de Les Moles somos un colectivo de personas y asociaciones que tenemos como objetivo principal proteger el paraje natural de Les Moles de Paterna y evitar que acabe arrasado por el urbanismo sin control y depredador del territorio. En estos momentos, la principal amenaza para el paraje es un macrocentro comercial de más de un millón y medio de metros cuadrados (como 170 campos de fútbol), que destruiría Les Moles y también el tejido comercial de la comarca, provocaría paro, inestabilidad económica, saturaría la CV 35 y otras vías de acceso, y aumentaría la contaminación atmosférica en 30.000 toneladas de CO2 por los 26 millones de visitas esperadas, la mayoría en coche.


En estos momentos, Les Moles se encuentran en un proceso administrativo para ser incluidas dentro del PORN del Parque Natural del Turia, pero una sentencia reciente del TSJCV ha dado parcialmente la razón a la promotora del macrocentro, la multinacional británica Intu, y Les Moles vuelven a estar amenazadas.


Pensamos que hay que recorrer la sentencia del TSJCV y defender el territorio de todos los valencianos y valencianas y la capacidad de la Administración para diseñar el territorio atendiendo a razones de sostenibilidad económica y medioambientales.


Además, la multinacional ha pedido una indemnización de 150 millones de euros por lucro cesante, por un proyecto que nunca fue aprobado. Si el Consell no interpone un recurso, nos encontraremos con la paradoja de que, además de perder el paraje natural de Les Moles devastado por el centro comercial, estaremos pagando con nuestros impuestos la construcción del centro comercial.
Firma para pedir al Consell a que recurra la sentencia ya!