CEIP PLURILINGÜE DE PALMEIRA:Non a supresión das 2 aulas E​.​Infantil!!!

CEIP PLURILINGÜE DE PALMEIRA:Non a supresión das 2 aulas E​.​Infantil!!!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2500!
Con 2500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
CEIPP de Palmeira ha iniciado esta petición dirigida a xefe.territorial.coruna@edu.xunta.gal y

A/A: DIRECCIÓN DO CEIPP DE PALMEIRA; CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN DAS: FAMILIAS DO CEIPP DE PALMEIRA ASUNTO: RECOLLIDA DE SINATURAS DAS FAMILIAS E MEMBROS DA COMUNIDADE EN APOIO Á CARTA DE REXEITAMENTO FRONTE AO PECHE DE DÚAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL PARA O VINDEIRO CURSO 2021/2022 Coa presente carta e recollida e sinaturas, queremos manifestar a nosa postura de INDIGANCIÓN que coma pais, nais e representantes legais do alumnado que conforma o CEIPP de Palmeira, sentimos fronte ó peche por parte da Consellería de Educación de 2 aulas de Educación Infantil de cara ao próximo curso. O pasado día 30 de xuño, fomos informados desta situación a través da Plataforma Abalar e dunha mensaxe vía Whatsapp, por parte da Dirección do Centro e da ANPA, respectivamente. Unha mensaxe que deixa claro o aumento no número de alumando por aula nesta etapa educativa; ao noso entender excesivo para garantir unha educación de calidade. E ao que se lle axunta as NNEE de parte dese alumnado. Se consentimos este recorte por parte da Administración, aceptaremos que nos próximos anos teñamos que vivir coas consecuencias de aulas cada vez máis masificadas e un alumnado que non recibe a educación nin a atención que merece. Por mor de todo o exposto, ASINO EN CONTRA DA SUPRESIÓN DAS 2 AULAS DE E. INFANTIL

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2500!
Con 2500 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales