A XEFATURA TERRITORIAL DE EDUCACIÓN NON CUMPRE COAS SÚAS PROMESAS NO ENSINO NO RURAL

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.500!


A Xefatura Territorial de Educación REDUCE un mestre no CEIP Arcediago.

Estamos nun pequeno concello do rural, no centro de Galicia, no Concello de Santiso. No ano 2014 pecháronnos un dos nosos colexios, fai dous anos prometeusenos manter o cadro de profesores mentres non baixase o número de alumnos/as matriculados. Este curso 2018-2019 hai exactamente os mesmos nenos/as que no curso 2017-2018 e redúcese un mestre/a. Isto provoca que os nenos/as de primeiro, segundo e terceiro de primaria, estén nunha mesma aula e os de cuarto, quinto e sexto noutra todos xuntos, o que inevitablemente vai repercutir na calidade da súa educación.