Decision Maker Response

Xavier Trias’s response

Nov 21, 2014 — Amb relació a la seva petició, em plau comunicar-li que les informacions aparegudes recentment als mitjans, sobre la possibilitat que s’instal•li una gran mesquita a la Monumental, no són veraces i no s’ajusten a la realitat.

En aquest context, puc assegurar-li que l’Ajuntament de Barcelona no ha rebut cap projecte per fer una mesquita a l’antiga plaça de braus. Cal assenyalar que tot i que aquest espai emblemàtic és de titularitat privada, és l’Ajuntament el què ha d’aprovar la hipotètica activitat que s’hi realitzi.

Com a alcalde, penso que és lògic que algun dia es construeixi una mesquita a la capital de Catalunya, un indret central on la important comunitat musulmana de Barcelona pugui fer les seves pregàries. Arribat el moment, però, caldrà abordar el projecte amb seny i sentit comú, i pensant sempre en el benefici per a la ciutat i per al conjunt de la ciutadania.