Petition Closed

Xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng cao Việt Nam

This petition had 17 supporters


Người ta nói sách là ngọn đèn soi sáng không chỉ tâm hồn mà cả cuộc đời, nhưng ở các bản vùng cao Tây Bắc Việt Nam khi cái đói vẫn là vấn đề hàng ngày thì sách là thứ hiếm khi được nhìn thấy ở đây. Chính bởi lý do đó đã thôi thúc chúng tôi cố gắng làm điều gì đó để góp phần nào cải thiện cuộc sống tâm hồn của các em nhỏ vùng cao.

Thông qua chiến dịch, chúng tôi muốn đánh thức trái tim ở trong bạn. Bằng cách chia sẻ những cuốn sách của bạn để gây dựng một tủ sách nho nhỏ và chuyển đến bản cho các em. Chúng tôi tin rằng mỗi đóng góp của bạn có thể thay đổi một điều gì đó ở một nơi xa xôi mà bạn chưa từng đến và hy vọng về một đất nước tốt đẹp hơn.

Năm 2017, ước mơ nho nhỏ của nhóm là sẽ xây dựng những tủ sách nhỏ xinh bổ ích cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, xây dựng và bồi đắp với thói quen đọc, cùng tình yêu với kiến thức. Rất mong bạn bè gần xa cùng góp sức, nếu sẵn lòng cùng chung tay với nhóm, mong các bạn ủng hộ các đầu sách cũ với nhiều thể loại: Sách văn học thiếu nhi, truyện tranh trọn bộ, sách giáo khoa, sách tri thức học đường, sách kể chuyện mẫu giáo,...

Chúng tôi mong nhận được sự hỗ trợ từ bạn!

Về chiến dịch và ủng hộ vui lòng liên hệ:
Vũ Thị Thanh Thủy 0168 868 0488
Phạm Phương Nhung 0987 889 805

Facebook nhóm : https://www.facebook.com/Nhungbonghoanhovitretho

-------------------------------

“A book, too, can be a star, a living fire to lighten the darkness, leading out into the expanding universe.” said Madeleine L’Engle, the author of the all-time loved children classic “A Wrinkle In Time”.

Unfortunately, for people living in the Highlands of the Northwest Vietnam, books are not part of their daily life due to the crude existence of poverty And obviously, without chance of owning books, children are the ones who are put in greatest disadvantage. Books shall inspire them to broaden their outlooks and their horizons, by which creating the chances to have a better generation in their future.

For that reason, it urges us to create a campaign to build small libraries for those children here.

Please enlighten the children by sharing your books, which will be take part of the greater change in their future.

This year, with our efforts, we hope to build small libraries across remote areas in the Highlands of the Northwest Vietnam so that we can flare up the love of knowledge in those children.

We look forward to your support!

About campaign and support, please contact us:
Thanh Thuy Vu: (+84) 168 868 0488
Phuong Nhung Pham: (+84) 987 889 805

Facebook Group: https://www.facebook.com/Nhungbonghoanhovitretho/


Thanks to kekin, Jen0504 about english translationToday: Long is counting on you

Long Hà needs your help with “Xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng cao Việt Nam”. Join Long and 16 supporters today.