Kampanya Kapatıldı

3308 sayılı kanuna tabi staj dönemi sigorta başlangıcı olarak sayılsın

Bu kampanya 60 destekçiye ulaştı


Meslek lisesi ve çıraklık okulu öğrencileri, 1986 yılında çıkarılan 3308 sayılı yasa ile zorunlu staja tabi tutuldular. Bizlere sigortamızın başladığı söylenerek sigorta numarası ve sigorta kartı verildi. Ancak yıllar sonra stajın sigorta başlangıcı sayılmadığını üzülerek öğrendik.

Hem kademeli emeklilikten, hemde stajdan dolayı emeklilik tarihimiz maalesef uzadı. Fiili bir çalışmaya dayanmayan askerlik ve doğum borçlanılarak sigorta başlangıcı sayılırken bizlerin fiili çalışmaya dayanan staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılmaması adalete uygun değildir. Bizler o dönem okullarımız tarafından yatırılmayan emeklilik primlerimizi borçlanarak, yapmış olduğumuz stajın sigorta başlangıcı sayılmasını talep ediyoruz. Seçim atmosferine girilecek bir dönemde medya tarafından yazılı ve görsel basında gündeme getirilen bu staj konusunun bir an önce çözüme kavuşturulmasının yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Her türlü meslek lisesi ve çıraklık okulu öğrencilerinin 1986'da çıkarılan yasa ile zorunlu staja tabi tutuldukları unutmayalım. Staj yaptıkları dönemde 'sigortaların başladığının' söylendiği, sigorta numarası ve kartı verildiği de  hepimiz tarafından bilinmektedir. Ancak yıllar sonra stajın sigorta başlangıcı sayılmadığını öğrendik. Hem kademeli emeklilikten hem de stajdan emeklilik tarihimiz maalesef uzadı. Aynı şekilde staj yapan avukat ve doktorların staj süreleri sigorta başlangıcı sayılmaktadır. 1987'de geçici ve bir kereye mahsus böyle bir yasa çıkarıldığı da biliniyor. Fiili bir çalışmaya dayanmayan askerlik ve doğum, borçlanılarak sigorta başlangıcı sayılırken, bizlerin fiili çalışmaya dayanan staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılmaması adalete uygun değildir. Bizler o dönem okullarımız tarafından yatırılmayan emeklilik primlerimizi borçlanarak yatırıp, stajın sigorta başlangıcı sayılmasını talep ediyoruz. Bir kesime tanınan bir hakkın diğer bir kesime verilmemesi eşitlik ilkesine aykırıdır." 

Bizler ayrıcalık değil hakkımız olanı istiyoruz. Hepimiz emek verdik, çalıştık.

Gereğini arz ederim.Bugün salih imzanı bekliyor!

salih şentürk bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «www.sgk.gov.tr/: 3308 sayılı kanuna tabi staj dönemi sigorta başlangıcı olarak sayılsın». salih ve imza atan diğer 59 kişiye katıl.