ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงระบอบการศึกษาไทย

ขอให้กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงระบอบการศึกษาไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ตั้งปณิธาน ผดุงกิจโชติช่วง ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน www.moe.go.th

ปัจจุบันนี้ การศึกษาของประเทศไทยนั้น ล้าหลังกว่านานาประเทศเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งเป็นความสามารถของนักเรียน และอาจรวมไปถึง บุคคลากร เนื้อหาการศึกษา และการจัดระบบของกระทรวงศึกษาธิการไทย ที่ทำได้ค่อนข้างแย่ ในปัจจัยเหล่านี้ ผู้เริ่มรณรงค์ขอเอ่ยมาบางประการดังนี้

หนึ่ง  การศึกษาไทย คือการเน้นเนื้อหา และทฤษฎี นั่นหมายความว่า นักเรียนจะถูกครูผู้สอนรายวิชาหลายท่านๆถูกอัดเนื้อหาตำราต่างๆสู่ตัวนักเรียน ซึ่งเป็นผลเสียต่อเด็กอย่างมาก อนึ่ง นักเรียนไทยที่ศึกษาใน 1 วันจะต้องเรียนอย่างน้อย 6-7 คาบในระยะเวลา 8 ชม. ต่อหนึ่งวัน ซึ่งในหนึ่งวันนี้ คือการเรียนทฤษฎีทั้งสิ้น แต่กลับกลายว่า เด็กไทย มิสามารถใช้วิชาต่างๆประกอบในทางปฏิบัติ และรวมไปถึง ไม่ผ่านการประเมินด้วยการคิดวิเคราะห์ ผู้เริ่มรณรงค์ ขอเปรียบเปรยการศึกษาไทยว่า ครูผู้สอนได้อัดแน่นตำราทางทฤษฎีว่า “เหมือนจะให้นักเรียนเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ ที่รู้ทุกรายวิชา อย่างกระจ่างแจ้ง” ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น ผู้เริ่มรณรงค์ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับการอัดตำราต่างๆให้กับนักเรียนไทย ซึ่งใช้เวลาอยู่ในห้องเรียนที่อัดแน่นด้วยทฤษฎีถึง 8 ชม. โดยผลที่ตามมาคือ ความเครียดของนักเรียน ที่จะต้องอ่านหนังสือเพื่อการประเมินวัดผลของรายวิชาต่างๆ รวมไปถึงปริมาณของงานที่ครูผู้สอนที่มอบหมายให้แก่นักเรียน ไม่สันทัดกับปริมาณเวลาว่างที่นักเรียนไทยพึงมีใน 1 วัน นักเรียนไทยบางคน ต้องมีภาระหน้าที่ในการแบ่งเบาภาระของบุพการีอยู่แล้ว อาทิเช่น การทำงานบ้านต่างๆ หรือการช่วยทำมาค้าขาย เป็นต้น หรืออาจรวมไปถึงที่นักเรียนอาจมิสามารถค้นพบตัวเองได้ว่าตนถนัดด้านใด และการใช้ชีวิตของวัยเด็กได้อย่างไม่เต็มที่ เนื่องจากภาระหน้าที่ของตนรวมไปถึง การทำงานที่ครูผู้สอนได้มอบหมายไป ผู้เริ่มรณรงค์ เห็นว่าการศึกษาไทยควรลดการสอนภาคทฤษฎี และเพิ่มเวลากิจกรรมชมรมต่างๆ เพื่อลดความเครียดของนักเรียนและให้นักเรียนค้นหาตัวเองได้ว่าตนถนัดทางด้านใด รวมไปถึงการเรียนภาคปฎิบัติมากขึ้น และการคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆ

สอง การตรวจระเบียบ เครื่องแต่งกาย ผู้เริ่มรณรงค์อยากให้กระทรวงศึกษาธิการใช้คำสั่งให้ทุกโรงเรียนยกเลิกการตรวจเครื่องแต่งกาย เนื่องจากว่ามิเห็นประโยชน์ต่างๆในการตรวจขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะเป็นการฝึกระเบียบของนักเรียน ก็มิได้เป็นการฝึกอย่างตรงจุด ถึงแม้ว่าจะมีการตรวจเครื่องแต่งกายเพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัยของตัวนักเรียน แต่ผลผลิตรุ่นก่อนๆที่เป็นผู้ใหญ่ในประเทศชาติก็ไม่ได้เป้นอย่างที่ควร และสังคมไทยยังไร้ระเบียบวินัยในหลายๆเรื่องถึงแม้ว่าจะโตเป้นผู้ใหญ่ไปแล้วก็ตาม รวมไปถึงสถาบันครอบครัวที่กระทรวงศึกษาธิการควรจะสอนให้แก่นักเรียนไทยเสียมากกกว่า ในด้านการอบรมสั่งสอนบุตรหลานเรื่องระเบียบวินัย และการทำเป็นตัวอย่าง เพื่อให้นักเรียนเหล่านี้เมื่อโตไป จะได้อบรมบุตรหลานของตนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้า

สุดท้ายนี้ผู้เริ่มรณรงค์อยากให้กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนไทย ทั้งเนื้อหา คุณภาพของบุคคลากร และการปลุกฝังระเบียบวินัยที่ไม่ถูกจุด เพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณานำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ถ้าสามารถแก้ไขในภายภาคนี้ได้ จะเห็นผลในระยะเวลา 20-30 ปีข้างหน้านี้ และเป็นผลดีต่อนักเรียนและประเทศชาติด้วย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม