Stoppen Sie sofort die Massentötungen der Heimatlosen Tiere in der Türkei

Stoppen Sie sofort die Massentötungen der Heimatlosen Tiere in der Türkei

Startdatum
12. Januar 2019
Petition an
www.cimer.gov.tr und an 16 mehr
83.575 Unterschriften:Nächstes Ziel: 150.000
Jetzt unterstützen

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von Heike Nohr

Sehr geehrter Herr Präsident der Republik Türkei Recep Tayyip Erdoğan ,

Sehr geehrter Herr Präsident., erinnern sie sich!
" die Größe einer Nation und ihre moralischen Fortschritte können durch die Art und Weise, wie ihre Tiere behandelt werden, beurteilt werden."

Sie haben Ihre Sensibilität für Straßentiere zum Ausdruck gebracht, indem Sie in einer Erklärung gesagt haben: "Zivilisation ist Mitleid mit Straßentieren".

Leider sind Die Entwicklungen des Tierschutzes in der Türkei ,erschreckend. Und es besteht kein Tierschutz mehr in der Türkei nach dem Gesetz Nr. 5199 Tierschutz aus dem Jahr 2004 !!!!!!!

Wir fordern Sie daher auf , sofort mit den Massentötungen , Vergiftungen und das Einfangen und Aussetzen der Tiere in den Wäldern zum verhungern einzustellen !!!!!!!

Um diesem Blutvergießen, dem Tod und dem Leiden ein Ende zu setzen, fordern wir, dass die Verordnung Nr. 1599 gestärkt wird, um einen angemessenen Schutz von Streuner Tieren aller Art zu gewährleisten, um die Sicherheit dieser zu gewährleisten !!!!!

Strafvollzug an diejenigen, die diese armen Seelen foltern und morden!!!!

Sehr geehrter Präsident , die Welt schau auf die Türkei !!!!! 

Die Tierquäler, Tiervergewaltiger und Tiermörder  mussen  bestraft werden. 

Und die Kastrationen der Straßentiere zu überwachen, bzw. durchzusetzen !!!!!!!

Weiter fordern Wir Sie auf die Behörden zu bestrafen bzw. die Mitarbeiter zu entlassen , !!!!   die das Geld was für die Tierheime zu Verfügung gestellt werden nicht zweckgebunden einsetzen.

In den letzten Monaten kam in den öffentlichen Tierheimen ( zb. in BURSA, ANKARA,KARS, BİLECİK, Samsun , und in vielen andere Tierheimen zu Massentötungen , Vergiftungen oder Verhungern und durch Krankheiten die Tiere alle zu Tode ohne das die Behörden zur Verantwortung gezogen wurden !!!!!!!!!!!

Wir fordern Sie auf Die Tierquäler, Tiervergewaltiger und Tiermörder nach dem Gesetz zu bestrafen !!! 

Und die Kastrationen der Straßentiere zu überwachen, bzw. durchzusetzen !!!!!!!

Englisch :

Dear Mr.President.,remember !
“The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated.”

In the current climate of Turkey, municipalities and government organizations cruelly collect/gather stray-street animals and dump them around remote mountain areas, where these poor souls have absolutely no chance of survival. They either die of hunger, disease or the harsh weather conditions. The ones who never make it to these remote areas are almost the lucky ones, as the municipalities and government personal simply poisons them. This second cruel and inhumane approach is still a better death than being dumped in a remote area, simply elongating the suffery.

Currently in Turkey there is absolutely no judicial punishment issued to individuals who hurt/rape/damage or simply kill these street animals. Their actions are not even frowned upon, and as they get away with their evil, they seem to never stop.

The true duties of municipalities and government registered veterinarians are to provide medical support, neutering operations and proper vaccination, but rather mass murder seems to be the easier solution.

For this reason, to say stop to all this bloodshed, death and suffery,we demand that the Regulation # 1599 to be strengthened to ensure proper protection of any kind of stray animal, to ensure the safety of these animals, as well as the proper administration of judicial punishment to those whom torture these poor souls.
Regards .....

Türkisch : 

 

Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan,

Sayın Cumhurbaşkanı, unutma!
“Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki ilerlemeleri, hayvanlarına muamele görerek yargılanabilir.”

"Uygarlık, başıboş hayvanlar için üzücüdür" ifadesini kullanarak “Başıboş hayvanlara olan duyarlılığınızı” ifade ettiniz.

Sokak hayvanlarının sürekli olarak barınaklarda hapsedilmesini öngören tasarının kanunlaşmasını önlemek için, Sn. Cumhurbaşkanı'na aşağıdaki mektubu FAKS ve/veya KARGO ile lütfen siz de gönderin.

Adres:
T.C. Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
06560 Beştepe-ANKARA
TEL: 0312 525 55 55
FAX: 0312 525 58 31

Sayın Cumhurbaşkanım,

Bir beyanatınızda "medeniyet, sokak hayvanlarına gösterilen şefkattir" diyerek, sokak hayvanları hakkındaki hassasiyetinizi dile getirdiniz.

Keza, 2012 yılında hiçbir uygulanabilirliliği olmayan ve sokak hayvanlarının ölümüne neden olacak olan, hayvanların hepsinin "doğal parklar"a toplanarak oralarda bakılmasını öngören kandırmaca tasarıyı protesto etmek için onbinlerin İstanbul’da yürümesi üzerine, talimat vererek tasarıyı tekrar mercek altına aldırdınız ve bu talimatınızla masum hayvanları ölümden kurtardınız.

Şu anda ise, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki değişikliklerle ilgili, öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan, şimdi ise milletvekillerinin hazırladığı ve sokak hayvanlarının sürekli barınaklarda kalmasını öngören yasa tasarısı, onbinlerce hayvanın ölümüne neden olacağı gibi, bu şekliyle kanunlaştığı takdirde toplumda kaos ve infiale de yol açacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

1. 2004 yılında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çıktığından beri hayvanseverlerle eşgüdümlü çalışarak kanun hükmü olan kısırlaştırmaları yapmayarak mevcut kanunu uygulamayan 1500'e yakın belediyenin görev ihmalinin bedelini, "barınaklara götürüyoruz" kılıfı ile öldürüp yok ederek sokak hayvanlarına ödetmeye çalışacaklar. Sokağın gerçeğini, resmî kurumların sokak hayvanı rehabilitasyonuna bakış açısını ve duyarsızlığını bilmeyen BİLGİSİZ ve ÖNGÖRÜSÜZ kanun yapıcılara LÜTFEN ENGEL OLUNUZ.

2. Şu anda da birçok barınakta şahit olduğumuz gibi, bırakın binlerce hayvanı, aynı padoğa 3-5 hayvan konduğu zaman bile birkaç hafta sonra mutlaka salgın hastalık baş gösterecek ve bu hayvanlar kısa bir süre sonra öleceklerdir. Aynı zamanda, hayvanları toplama esnasında da bir çok hayvan aşırı doz ya da sağlık durumları, yakalamada kullanılacak uyuşturucuyu tolere edemediği için ölecektir. Geniş alanlarda çok sayıda köpek tutulduğu zaman ise kavgadan ölümler kaçınılmaz olacak. Üstelik güçlü olan güçsüze yemek yedirmeyecek, ne aç kalanın bir ağacın altında yavaş yavaş öldüğünün ne de hasta olup da acil tedaviye ihtiyacı olanın hiçbir yetkili farkına varmayacaktır.

3. Defalarca dile getirdiğiniz gibi, eğer gerçekten hayvana şiddetin durmasını ve kamu vicdanının rahatlamasını istiyorsanız, tasarının sivil toplum kuruluşları ile birlikte hazırlandıktan sonra TBMM komisyonlarına gönderilmesi için talimat vermenizin gerekliliğini ÖNEMLE ARZ ETMEK İSTERİZ.

Mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili hazırlanacak yasa tasarısında yer almasını istediğimiz taleplerimiz:

1. İŞKENCE, TECAVÜZ, ÖLDÜRME suçlarının cezaları 2 yıl 1 aydan başlamalıdır.

2. Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve ALINDIĞI YERE BIRAKILMASINI esas alan 6. MADDE kesinlikle DEĞİŞTİRİLMEMELİ, belediyelerce uygulanması sağlanmalıdır.

3. Kanunu uygulamayan belediyeler üzerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın idarî yaptırımı olmalı ve hayvana şiddet, vahşet uygulayan belediye görevlileri de TCK'ya göre CEZA kapsamına alınmalıdır.

4. Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, faytonlar, deney laboratuvarlarında esir edilen ve yük taşıtma, dövüş, avcılık gibi amaçlarla kullanılan ve her türlü insan menfaati amacı sömürülen hayvanlar üzerindeki vahşetlere ve zulme son verilmeli, internet-petshop-üretim çiftliklerinden hayvan üretim ve satışları yasaklanmalı, evcil-yaban hayvanlarının ithalat ve ihracatı durdurulmalıdır.

5. “Tehlikeli” olarak tanımlanan hayvanların, kısırlaştırılıp belediyelere kayıtları yapılarak koruyucularına verilip düzenli kontrolleri sağlanmalı, üretim ve dövüşlerde kullanılan köpekler de kısırlaştırılıp oluşturulacak özel bakımevlerinde rehabilite edilmeli ve uygun durumda olanlar yuvalandırılmalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanım,

Yeni düzenlemenin, sokak ve barınak gerçeğini en iyi bilen sivil toplum kuruluşları ile birlikte hazırlanması için gerekli talimatları vereceğinize gönülden inanıyoruz.

Saygılarımla,

 

 

 

 

 

Jetzt unterstützen
83.575 Unterschriften:Nächstes Ziel: 150.000
Jetzt unterstützen

Entscheidungsträger*innen

  • www.cimer.gov.tr
  • www.icisleri.gov.t
  • www.adalet.gov.tr
  • www.tarimorman.gov.tr
  • www.egm.gov.tr