Потпиши се за затворање на ЗОО Битола!!

Потпиши се за затворање на ЗОО Битола!!

707 have signed. Let’s get to 1,000!
Started
Petition to
https://www.bitola.gov.mk/ and

Why this petition matters

Started by Leonardo Sokolov

 ЗОО Битола не ги исполнува условите за грижа на животните кои се сместени во истата. 

Бараме итно затворање на золошката градина во Општина Битола и пренесување на животните во золошка која исполнува услови за згрижување на животните. Живорните немаат доволно вода, храна нема доволно вработени и не им се посветува доволно грижа и хигиена во живеалиштата.

Живеалиштата се во катастрофална состојба и итно им е потребно реновирање и проширување бидеќи животните се мачат!

Дел од животните се повредени и немаат достапна ветеринарна помош, седат со инфекции и отворени рани на високите температури. 

Потпишете ја и споделете ја оваа петиција со најблиските за заедно да се избориме за подобро утре за животните! 

 

 

707 have signed. Let’s get to 1,000!