Kampanya Kapatıldı

Millî Eğitim Bakanı ve yönetimi değiştirilsin, eğitimi uzmanlığı olan kişiler yönetsin.

Bu kampanya 785 destekçiye ulaştı


Özellikle son bir yıl içerisinde bakanlık tarafından gerçekleştirilen uygulamalar, değişimler ve yenilikler gerek öğretmenler gerek öğrenciler gerekse toplum nezdinde tedirginlik oluşturmaktadır. Bu durumun temel nedeni olarak söz konusu çalışmaların yeterli altyapı oluşturulmadan, ön araştırmalar yapılmadan ve günü kurtarmaya yönelik olarak yapılması gösterilebilir. Bu nedenleri ise temelde eğitimin bu alanda yetişmiş ve tecrübe sahibi olan uzmanlar tarafından yönetilmemesi oluşturmaktadır. Özellikle Milli Eğitim Bakanının eğitimin içinden gelen bir uzman olmaması eğitimde doğru politikaların ve çözümlerin üretilememesine neden olmaktadır. Kaldı ki bu durum ülke tarihi boyunca da böyle olmuştur. Eğitimin uzman kişilerce yönetilmesi gerekliliğini, ortaya çıkan aksaklıklar ve başarısız sonuçlar üzerinden ortaya koymakta fayda vardır. Bunların bazıları şu şekilde sıralanabilir:

- Ülkemizdeki eğitim sisteminin başarısının PISA ve TIMS gibi uluslararası düzeyde kabul görmüş değerlendirme platformlarında yıldan yıla düşüş göstermesi

- Ulusal düzeyde gerçekleştirilen liseye geçiş ve üniversiteye geçiş gibi sınavlarda öğrencilerin örgün eğitim boyunca gördükleri derslerle ilgili başarılarının yetersiz olması

- Devlet okullarındaki yetersizlik sebebiyle dershane, kurs, etüt merkezi ve özel ders gibi çarpık uygulamaları ortaya çıkarması

- Eğitim yeniliklerin yeterli planlama ve pilot uygulama çalışmaları yapılmadan devreye girmesi (Ör; 4+4+4, en son hazırlanan öğretim programları, mahalli yerleştirme sistemi vb.)

- Mesleki ve teknik eğitimde çağın gerisinde kalınması ve yeterli niteliğin oluşturulamaması

- Lisans mezunlarına istihdam şartları düşünülmeden formasyon dağıtılması ve öğretmenler arasındaki işsizlik oranının artırılması

- Formasyon verilen bazı branşlarda atama önceliğinin düzenlenmemesi ve bu branş öğretmenlerinin mağdur edilmesi

- Eğitim fakültelerinin ve öğretmen liselerinin kapatılmaya başlaması sonucu öğretmen yetiştirme sürecindeki niteliğin düşürülmesi

- Okul müdürlüklerine yöneticilikle ilgili lisansüstü düzeyde uzmanlık aranmadan şahısların getirilmesi ve kötü yönetimlerin oluşması

- Öğretmen atama usullerinde değişiklik yapılması ve getirilen eleme sistemlerinin liyakat gözetmeksizin seçme yapması (Ör; mülakat)

- Eğitimle ilgili sorunların öğretmenlere dayandırılmaya çalışılması, öğretmen gereksinimlerinin gözardı edilmesi ve sonuç olarak mesleğin itibarsızlaştırılması

- Eğitim çalışmalarında tüm paydaşları kapsayacak istişare ve ihtiyaç belirleme süreçlerinin yapılmaması

- Okullarda öğrencilere yönelik istismar ve şiddet olaylarının artış göstermesi 

Sonuç olarak burada belirtilen ve yer verilmemesine rağmen dikkate alınması gereken pek çok olumsuz durum eğitim sistemimizin günden güne körelmesine, çağın gerisinde kalmasına ve başarısız nesiller yetiştirmesine neden olmaktadır. Bu sonuç eğitimde ivedilikle bir reform yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.Eğitimle ilgili referans gruplarının birleştiği ortak paydalardan birisi de eğitimin uzmanlarca yönetilmesinin bu sorunların çözülmesinde önemli bir adım olacağıdır. Bunlardan dolayı bu kampanya,  ülke eğitiminde gerek bakanlık gerekse yönetici kadrolara uzman kişilerin getirilmesi gerekliliğine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.Bugün Fatih imzanı bekliyor!

Fatih Genç bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «www.bimer.gov.tr: Millî Eğitim Bakanı ve yönetimi değiştirilsin, eğitimi uzmanlığı olan kişiler yönetsin.». Fatih ve imza atan diğer 784 kişiye katıl.