End Endo!

End Endo!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Lea Saladino started this petition to Workers, students

 Maraming manggagawa sa Republika ng Pilipinas ang nasa ilalim ng ENDO. Marami sa kanila nag-aalala dahil hindi nila alam kung saan sila kukuha ng kanilang ikabubuhay kung matatapos na ang kontrata nila sa kanilang mga pinagtatrabahuan.

Ngunit, ano nga ba ang ENDO?

Endo at contractualization ang tawag sa paulit-ulit na pagsailalim sa mga manggagawa sa iilang buwang kontrata lamang sa trabaho nang sa gayo'y hindi sila maging regular at magkaroon ng benepisyong ibinibigay sa regular na manggagawa. 

Ano ang epekto nito sa ating mga manggagawa?

  • Paulit-ulit silang naiipit sa sistema ng end of contract o endo na kung saan kada-5 buwan pagkatapos ng kanilang serbisyo ay tanggal na sila sa trabaho.
  • Malaking banta sa kalusugan ng mga manggagawa ang endo kasi ito ay paraan ng mga employers para makaiwas sa pagbigay ng health at social benefits sa mga kontraktuwal na mayroon ang mga regular na empleyado.

 Kailangan nating gumawa ng hakbang upang tapusin ang ENDO. Bilang isang estudyante ito ang aking maitutulong sa ating manggagawa na nasa ilalim ng ENDO. Ito ay isang petisyon na layuning tulungan na isapubliko ang saloobin at hinaing ng ating mga manggagawa na nasa ilalim ng ENDO upang maipaabot sa gobyerno ang problemang ito. 

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!