Petition Closed

Select Rhys Webb for Wales rugby

This petition had 8 supporters


This petition is for the Welsh Rugby Union to make an exception to its new selection policy for Rhys Webb. It is an opportunity for fans of Welsh rugby to show we believe it is fair and in the interests and spirit of Welsh rugby to continue to select Rhys.

Rhys has made an outstanding, long term commitment to Welsh regional rugby (139 appearances over 10 years), to Welsh international rugby (28 appearances over 5 years) and to the British and Irish Lions (2 appearances).

Under the terms of the Welsh Rugby Union's new selection policy, Rhys will not be eligible for selection for Wales when he moves to French club Toulon at the end of this season. It is impossible for him to earn enough caps between now and his move to reach the 60-cap threshold.

The purpose of the new selection policy is to protect the investment made by Welsh rugby in players who come through the system to make it to international level. Welsh rugby wants to retain those players at one of the four regions to pay back that investment.

We support the goal of the new selection policy. The policy seems reasonable and we hope it will strengthen regional and international rugby.

Still - we believe that Rhys Webb has already made a more than sufficient repayment of the investment made in him by Welsh rugby to his regional and international teams. His tenure with his region is comparable to - in many cases much longer than - the tenures of several Welsh internationals who are over the 60-cap threshold and who have had or continue to have the opportunity to play outside Wales for periods of their career.

This being so, we believe that, though selecting Rhys Webb might be contrary to the letter of the policy, it would be consistent with the spirit of rewarding players who make outstanding, long term commitments to Welsh Rugby.

***

Y ddeiseb hon, tuag at Yr Undeb Rygbi Cymru, er mwyn gwneud eithriad i bolisi dethol newydd ar gyfer Rhys Webb.

Mae'n gyfle i gefnogwyr ddangos yn ysbrgd rygbi Cymru, yn ddeg a phwysig i Rhys barhau.

Dros ei yrfa, mae Rhys wedi dangos ymrwymiad hir dymor tuag at rygbi rhanbarthol Cymru (139 o ymddangosiadau dros 10 mlynedd), i rygbi rhyngwladol Cymru (28 o ymddangosiadau dros 5 mlynedd) ac i'r Llewod Prydeinig ac Iwerddon (2 ymddangosiad).

Tu fewn i delerau polisi dethol newydd Undeb Rygbi Cymru, ni fydd Rhys ddim yn gymwys ei ddewis ar gyfer Cymru, pan fydd yn symud i’r Glwb Ffrangeg Toulon ar ddiwedd y tymor hwn.

Mae'n amhosib iddo fo ennill digon o gapiau rhwng nawr a'i symud i gyrraedd y trothwy cap 60au.

Pwrpas y polisi dethol newydd yw gwarchod y buddsoddiad a wneir gan rygbi Cymru mewn chwaraewyr sy'n dod drwy'r system, yn cefnogi nhw ar lefel rhyngwladol.

Mae rygbi Cymru’n eisiau cadw chwaraewyr hynny, i chwarae’n un o'r pedair rhanbarth, er mwyn talu’r buddsoddiad hwnnw yn ôl.

Rydym yn cefnogi’r nod y polisi dethol newydd. Mae'n polisi rhesymol a gobeithiwn cryfhau’n rygbi rhanbarthol a rhyngwladol.

Credwn Rhys Webb, dros ei yrfa,wedi mwy na ddigon o ad-dalu'r buddsoddiad gan rygbi Cymru i'w dimau rhanbarthol a rhyngwladol.

Mae’n ddaliadaeth â'i ranbarth yn debyg i - a mewn llawer o achosion, llawer yn hirach na - deiliadaeth nifer o ryngwladolion Cymreig sydd dros y trothwy caps 60au a phwy sydd wedi cael cyfle i barhau chwarae tu allan Gymru am gyfnodau o'u gyrfa.

Oherwydd hyn, credwn, wrth ddewis Rhys Webb fod yn groes i lythyr y polisi dethol newydd, byddai'n gyson â'r ysbryd o wobrwyo chwaraewyr sy'n gwneud ymrwymiadau tymor hir a rhagorol i Rygbi Cymru.Today: Marc is counting on you

Marc Davies needs your help with “Welsh Rugby Union: Select Rhys Webb for Wales rugby”. Join Marc and 7 supporters today.