เยาวชนต้องการความร่วมมือของกระทรวงศึกษาให้บรรจุวิชาความยั่งยืนของระบบนิเวศน์:Eco-Education

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!


พวกเรา(เยาวชน)ต้องการความร่วมมือของกระทรวงศึกษาให้บรรจุวิชาความยั่งยืนของระบบนิเวศน์เเละสิ่งเเวดล้อม หรือ Eco-Education(ไม่ใช่ สโมสร/club!) ให้เป็นวิชาบังคับทั้งในหลักสูตรภาษาไทยเเละหลักสูตรนานาชาติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในระบบการศึกษาของประเทศไทย.Eco-Education คือวิชาที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์เเละสิ่งเเวดล้อม รวมทั้งครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่น การพัฒนาส่วนบุคคล, สุขภาพ,ทักษะทางสังคมเเละการสื่อสาร รวมถึงเศรษฐศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยการฝึกทำ.

We(The Youth) are asking for Government's cooperation in bringing an effective change in education system of Thailand by implementing Eco-Education(It is not a club!)as a mandatory subject in both Thai and International curriculum.Eco-Education is a compilation of knowledge about the ecosystem and environment.The subject covers comprehensive topics such as Personal Growth, Social&Communication Skills including Health and Economics, focusing on learning by doing concept.