We don't want Martelly in Massachusetts! / Nou pa vle Martelly nan Massachusetts!

We don't want Martelly in Massachusetts! / Nou pa vle Martelly nan Massachusetts!

Lancée le
12 juin 2022
Signatures : 32Prochain objectif : 50
Soutenir maintenant

Pourquoi cette pétition est importante

Lancée par plateforme DIASPORA

Fanmi Martelly gaspiye plis pase mwatye nan lajan petwo karibe a, nou pap bliye mansyone tout move desizyon yo te pran . Nou detèmine pou nou rejte tout politisyen yo ak fanmi yo ki redwi Hayti nan sa li ye jodi a. Moun sa yo dwe konnen ke sosyete Haysyèn nan pa vle  yo nan kominote a e ke plas yo se dèyè bawo prizon. Dyaspora an nou mete ansanm pou nou sove Hayti siyen petisyon sa.  (sipote travay la www.plateformepdh.com

The Martelly family squandered more than half of the sum of the petrocaribe funds, not to mention all the bad decisions they made. We are determined to reject all the politicians and their families who have reduced Hayti to what she is today. These people must know that the Haytian society does not want to know anything about them and that their place is behind the bars. Diaspora we must unite to save Hayti sign the petition. (Support us www.plateformepdh.com 

Soutenir maintenant
Signatures : 32Prochain objectif : 50
Soutenir maintenant