SAS must make a public apology for attacking Scandinavian identity, culture and history

SAS must make a public apology for attacking Scandinavian identity, culture and history

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!

Tore Rasmussen started this petition to Rickard Gustafson

SAS must make a public apology for attacking Scandinavian identity, culture and history

Norwegian and Swedish text below.

We demand that Scandinavian Airlines (SAS) must make an immediate public apology for attacking Scandinavian identity, culture and history.

On the 11th of February 2020, Scandinavian Airlines (SAS) uploaded an official company video that used actors to tarnish and defame the national characters of the Scandinavian countries.

Despite being widely rebuked by the public and politicians - and hiding the video twice, the airline company proceeded to double down on their advert and re-publish it.

The grotesque video can be viewed here: SAS - What is truly Scandinavian?

By signing this petition we demand that:

a) The video is immediately removed from the company's social media and;

b) A full public apology is made to the Scandinavian peoples for this ruthless insult to their glorious and colourful history, national characters and identities.

Norsk:

SAS må be om unnskyldning for å ha angrepet skandinavisk identitet, kultur og historie 

Vi krever at Scandinavian Airlines (SAS) umiddelbart ber om unnskyldning for å ha angrepet skandinavisk identitet, kultur og historie.

Den 10. februar 2020 lastet SAS opp en offisiell firmavideo som brukte skuespillere til å sverte og injuriere de nasjonale karakterene til skandinaviske land.

Til tross for at videoen ble sterkt kritisert av offentligheten og politikere - og tatt ned to ganger, har flyselskapet blitt enda mer bestemte og re-publisert annonsen.

Den groteske videoen kan ses her: SAS - What is truly Scandinavian?

Ved å signere denne underskriftskampanjen krever vi at:

a) Videoen umiddelbart fjernes fra firmaets sosiale medier og;

b) En uforbeholden offentlig unnskyldning gis til de skandinaviske folk for denne hensynsløse fornærmelsen mot deres ærerike historie, nasjonale karakterer og identiteter.

Svensk:

Vi insisterar på att SAS genast kommer med en offentlig ursäkt för att ha gått till angrep mot vår skandinaviska identitet, kultur och historia.

SAS släppte en officiel företagsvideo och använde olika skådespelare för att smutsa ner och ärekränka den nationella identiteten i de skandinaviska land.

Även om denna video blev förkastad av både publik och politiker - och sedan tagits bort två gånger av annonsören, valde SAS att åter publicera videon.

Den groteska videon kan ni se här: SAS - Vad är äkta skandinavisk?

Vid att skriva på detta upprop kräver vi att:

a) SAS-videon blir borttagen från företagets sociala medier, SOME och;

b) En oförbehållen ursäkt till de skandinaviska människorna för denna hänsynslösa förolämpning mot vår framgångsrika och färgrika historia, nationella profil och identitet.

0 have signed. Let’s get to 2,500!
At 2,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!