Dukung Pak Nurkholiq untuk SMA Negeri 1 Ngluwar jaya

0 telah menandatangani. Mari kita ke 500.


Pak Nurholiq akan menyelesaikan masa jabatan nya dalam waktu dekat dekat ini dan akan digantikan oleh seseorang yang baru, bantu tandatangani petisi sebagai dukungan dan rasa cinta kepada beliau serta sebagai bentuk penolakan terhadap pergantian kepala sekolah