VOLEM UN PARC NOU PER LA INFÀNCIA

VOLEM UN PARC NOU PER LA INFÀNCIA

Creada
1 de noviembre de 2022
Firmas: 214Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora

Por qué es importante esta petición

Iniciada por Miguel angel garcia

Els parcs de Sant Joan de Vilatorrada es troben en un estat lamentable, en especial el parc del Gallifa, amb pintades ofensives, estructures incompletes, cordes on sobresurten elements metalics, una clarabolla trencada on es poden arribar a tallar, terra amb desnivells, estructures obsoletes i antigues, etc. L'Ajuntament hauria d'invertir en els nostres infants, vetllant perquè no corrin perill i puguin gaudir d'un espai de lleure ric i motivador. Per tot això, volem un nou projecte de parc per Sant Joan de Vilatorrada.

Apoyar ahora
Firmas: 214Próximo objetivo: 500
Apoyar ahora