Volem Escola Ventós Mir (Badalona) digna i segura: Prou silencis administratius!

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 2.500!


 ESCOLA VENTÓS MIR (Badalona)

Som l'escola més antiga de la ciutat de Badalona, gairebé centenària, i mereixem un projecte de ciutat, una escola del segle XXI.

A finals del curs 2006-2007 i durant la preinscripció per al següent curs, davant una pujada demogràfica i la necessitat de poder matricular a 20 nens que s’havien quedat sense escola, el govern municipal conjuntament amb Ensenyament, van decidir obrir una nova línia a l’escola Ventós Mir. El solar de ‘l’Estrella’ era l’espai escollit per albergar el projecte d'escola nova, que en un termini màxim de 4-5 anys havia de ser una realitat. L'espai que transitòriament havia d’encabir els mòduls prefabricats de l’escola, va arribar al màxim d’ocupació en quatre cursos, i les promocions han anat desfilant per l’escola, una darrera de l’altra, durant deu cursos escolars.

El solar de l’Estrella era un ARE amb mil problemes burocràtics per desencallar-se, i passats els primers cinc anys, la comunitat del Ventós Mir es va mobilitzar perquè sentia frustrada la confiança que inicialment havia tingut en la promesa escola nova. Reunions infructuoses durant anys amb TOTS els partits polítics de govern i oposició (PSC, PP, C´s, Guanyem, ERC, ICV, CIU...) i visites de tots ells a l’escola amb promeses incomplertes, porten a les famílies a la decepció i  la incredulitat absoluta, però sobretot a una realitat que cada cop agafa més forma: l’escola i les instal.lacions s’estan envellint, i un manteniment insuficient i gairebé oblidat, tant com el del projecte d’escola nova, amoïna a totes elles. Rajoles que cauen, persianes en estat deplorable, lavabos en mal estat de conservació, òxid per tot arreu, sostres amb esquerdes, finestres que no tanquen, fred a les aules, són uns pocs exemples de l'estat d'oblit de l'escola vella, però no podem perdre de vista, l'obsolescència dels mòduls prefabricats amb una vida útil eficient que cau en picat després de deu anys. 

No tenim escola nova, només el silenci de les administracions, sobretot del Departament d'Ensenyament de la Generalitat, que esperen canvis que els beneficiïn per justificar la no inversió en la construcció de l'escola.

No tenim manteniment de l’escola vella, que està tan deteriorada que indigna a les famílies, posa en risc als nens, dificulta la tasca del professorat i fa que no sigui una escola desitjada com a primera opció a la nostra zona escolar.

Només tenim la força de la nostra comunitat educativa, sobretot la de les famílies, que exigeix aquest projecte, que el demana a crits des de fa deu anys i que reclama espais dignes, mentre l'escola nova sigui quelcom virtual i no un fet.

Estem al curs 2017-2018 i seguim esperant que es trenqui el silenci; volem realitats, fets, no paraules. Prou de demagògia i de contorsionismes polítics!

_________________________________________________________________

COLEGIO VENTÓS MIR (Badalona)

Somos el colegio más antiguo de la ciudad de Badalona, casi centenario, y merecemos un proyecto de ciudad, una escuela del siglo XXI.

 

A finales del curso 2006-2007 y durante la preinscripción para el siguiente, ante una aumento demográfico y la necesidad  de poder matricular a 20 niños que se habían quedado sin colegio en la zona, el gobierno municipal conjuntamente con Ensenyament, decidieron  abrir una nueva línea en el colegio Ventós Mir. El solar conocido como ‘la Estrella’ era el espacio escogido para albergar el proyecto de nueva escuela, que en un plazo máximo de 4-5 años tendría que  ser una realidad.

El espacio que transitoriamente debía albergar los módulos  prefabricados del colegio, llegaron al máximo de capacidad en cuatro cursos escolares, y diversas promociones han ido desfilando por el colegio, una tras otra, durante diez cursos escolares.

El solar de ‘la Estrella’ era un ARE con mil problemas burocráticos para poder desencallarse, y pasados los primeros cinco años, la comunidad educativa del Ventós Mir se mobilizó porque sentia frustrada la confianza que inicialmente había depositado en la prometida escuela nova. Reuniones infructíferas durante años  con TODOS los partidos políticos de gobierno y oposición (PSC, PP, C´s, Guanyem, ERC, ICV, CIU...) y visitas de todos ellos a la escuela con promesas incumplidas, llevan a las familias a la decepción e incredulidad absoluta, pero sobre todo a una realidad que cada vez va cogiendo más forma: el colegio y las instalaciones están envejeciendo, y un mantenimento insuficiente y prácticamente olvidado, tanto como el del proyecto de escuela nueva, preocupa a todas ellas. Baldosas que caen, persianas en estado deplorable, aseos en mal estado de conservación, óxido por doquier, techos y paredes con grietas, ventanas que no cierran, frío en las aulas, son unos pocos ejemplos de la situación de olvido del colegio viejo, pero no podemos perder de vista, la obsolescencia de los módulos prefabricados con una vida útil eficiente que cae en picado después de diez años. 

No tenemos nuevo colegio, únicamente el silencio de las administraciones, sobre todo del ‘Departament d'Ensenyament de la Generalitat’, que esperan cambios que les beneficien para justificar la no inversión en la construcción de la escuela.

No tenemos mantenimento de la escuela vieja, que está tan deteriorada que indigna a les familias, pone en riesgo a los niños, dificulta la labor del profesorado y provoca que no sea una escuela deseada como primera opción en nuestra zona escolar.

Únicamente tenemos la fuerza de nuestra comunidad educativa, sobre todo la de las familias, que exigen este proyecto, que lo pide gritos desde hace diez años y que reclama espacios dignos, mientras el colegio nuevo sea algo virtual y no un hecho.

Estamos en el curso 2017-2018 y seguimos esperando que se rompa el silencio; queremos realidades, hechos, no palabras. Basta  de demagogia y de contorsionismos políticos!

#VentosMirEnLluita  

#EscolaNovaJa

#EscolaVellaEnCondicionsHoy: AMPA ESCOLA VENTÓS MIR cuenta con tu ayuda

AMPA ESCOLA VENTÓS MIR necesita tu ayuda con esta petición «Volem Escola Ventós Mir (Badalona) digna i segura: Prou silencis administratius!». Únete a AMPA ESCOLA VENTÓS MIR y 1.663 personas que ya han firmado.