Petición cerrada

Volem consultes populars a les Illes Balears

Esta petición ha conseguido 368 firmas


La plataforma Avançam de regidors pel dret de decidir obrim aquest espai a les xarxes perquè la ciutadania afirmi que vol celebrar consultes populars per decidir sobre temes que els afecten. En segon lloc, demanarem una reunió amb el president del Parlament per reivindicar el desenvolupament de l’Estatut per fer efectiva la competència de les Illes Balears per regular les consultes populars en el nostre territori. Aquestes mateixes signatures que aquí recollim aniran directament al Parlament de les Illes Balears i al Govern de les Illes Balears reclamant l'impuls de les consultes a les Illes Balears. D’altra banda, durant els properes mesos s’aniran celebrant reunions amb entitats ciutadanes per difondre el dret de decidir conjuntament amb la societat civil. En el cas que el Govern i el Parlament no vulguin fer passes per fer efectiu el dret a decidir de la ciutadania per decidir sobre les qüestions que els hi afecten, la plataforma impulsarà i donarà suport a tots els processos ciutadans que vulguin culminar amb una consulta popular. El full de ruta aprovat per la plataforma en la darrera Assemblea General afirma en el primer punt: “Des de la plataforma Avançam apostam decididament per aprofundir en els instruments de participació democràtica, especialment aquells més propers a la ciutadania (en l’àmbit municipal) i aquells que impliquen una participació directa de les persones. Volem difondre entre la ciutadania el dret de decidir, entès com el dret de totes les persones a prendre part activa en els processos de presa de decisions sobre totes les qüestions que els afecten. Avançam vol ser un agent actiu en el procés d’empoderament de la ciutadania. Per això, promocionarem les eines concretes que serveixen perquè les persones siguin protagonistes del dia a dia de la gestió del seu poble. Aquestes eines són, principalment, l’Agenda local 21, els pressuposts participatius i les consultes populars o referèndums”. I el segon punt indica: “Reivindicam el desenvolupament de l’Estatut per fer efectiva la competència de les Illes Balears per regular les consultes populars en el nostre territori. El Parlament ha d’elaborar una llei de consultes populars, com a principal eina per poder convocar referèndums als nostres pobles i a les nostres illes i fer participar la ciutadania de manera directa”


Hoy: Plataforma Avancem cuenta con tu ayuda

Plataforma Avancem necesita tu ayuda con esta petición «Volem consultes populars a les Illes Balears». Únete a Plataforma Avancem y 367 personas que ya han firmado.