Stop VLIR-UOS canceling its partnership with Ethiopia

Stop VLIR-UOS canceling its partnership with Ethiopia

0 have signed. Let’s get to 50!
At 50 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Moges Retta started this petition to VLIR-UOS

Due to coordinated propaganda and misinformation campaign, VLIR-UOS scholarship program which involves 10 universities in Ethiopia (AAU, BDU, JU, AMU, and so on) is under consideration to be suspended. Please follow this Twitter exchange (https://twitter.com/LucSels/status/1457321039910916097

VLIR-UOS is an academic partnership program that should not be turned into a political instrument fueled by biased reports that were published in local media.  (here https://emnetnegash.wordpress.com/2021/11/04/the-endless-pain-of-t-from-tigray/ Many of the claims in this report were not supported by a joint investigation by OHCHR-EHRC that was approved by Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, the United Kingdom, and the United States.

The aim of this petition is to ask VLIR-UOS to be impartial in its decisions and account for the widespread misinformation campaign that may have been used as an input. We would like to stress that there is a huge bias due to mainstream media and the suspension of VLIR-UOS cooperation at this critical moment for Ethiopia will do more harm than good. Don't let coordinated propaganda campaigns invade academia: the last place where telling the truth is the core value.

 

 

Als gevolg van een gecoördineerde propaganda- en informatiecampagne wordt overwogen het studiebeursprogramma van VLIR-UOS, waarbij 10 universiteiten in Ethiopië betrokken zijn (AAU, BDU, JU, AMU, enzovoort), op te schorten. Volg deze Twitter-uitwisseling (https://twitter.com/LucSels/status/1457321039910916097

VLIR-UOS is een academisch partnerschapsprogramma dat niet mag worden omgevormd tot een politiek instrument dat wordt gevoed door bevooroordeelde berichten die in de lokale media zijn gepubliceerd.  (hier https://emnetnegash.wordpress.com/2021/11/04/the-endless-pain-of-t-from-tigray/ Veel van de beweringen in dit rapport werden niet ondersteund door een gezamenlijk onderzoek van OHCHR-EHRC dat werd goedgekeurd door Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, IJsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Het doel van deze petitie is om VLIR-UOS te vragen onpartijdig te zijn in zijn beslissingen en rekenschap te geven van de wijdverspreide misinformatiecampagne die mogelijk als input is gebruikt. Wij willen benadrukken dat de mainstream media een enorme vooringenomenheid aan de dag leggen en dat het opschorten van de samenwerking tussen VLIR en UOS op dit voor Ethiopië kritieke moment meer kwaad dan goed zal doen. Laat geen gecoördineerde propagandacampagnes de academische wereld binnendringen: de laatste plaats waar de waarheid vertellen de kernwaarde is.

0 have signed. Let’s get to 50!
At 50 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!