Petition Closed

Zaustavitev sprejema nesprejemljivih represivnih zakonov o policiji in mestnem redarstvu

This petition had 1,116 supporters


Vlada Republike Slovenije prav zdaj sprejema dva zakona (Zakon o nalogah in pooblastilih policije ter Zakon o občinskem redarstvu), ki vodita, če bosta sprejeta, v zmanjšanje Vaše osebne varnosti in svobode, grobo posegata v Vaše ustavno zagotovljene državljanske pravice, nižata kazensko-pravne standarde, ki Vas ščitijo in Vam omogočajo pravno varstvo, ter za vse nas zapirata odprto družbo, ki je do zdaj veljala za demokratično državo.

Pri zaščiti Vaših in naših skupnih pravic potrebujemo vašo pomoč, saj se nam čas, ki ga imamo na voljo za ukrepanje hitro izteka! Vlada nam bo prisluhnila le, če bo slišala glas vsakega izmed nas!

Pridružite se nam pri zaustavitvi sprejema zakonov v trenutni obliki in podpišite peticijo, ki bo posredovana poslancem Državnega zbora in vladi republike Slovenije. Spodnje pismo lahko preko obrazca na strani Varnostdržavljanov.org pošljete tudi direktno vsem poslancem. Za več informacij o tej problematiki ravno tako vabljeni na našo spletno stran.

- PISMO POBUDE, KI BO POSREDOVANO POSLANCEM IN POSLANKAM -

Spoštovani!

Kot svojega predstavnika Vas naslavljam z zahtevo, da preprečite sprejem problematičnega paketa represivnih zakonov Zakon o nalogah in pooblastilih policije Zakon o občinskem redarstvu

Paket zakonov se sprejema po hitrem postopku in v tajnosti, brez potrebne in zadostne javne razprave. Dodatno podeljena pooblastila represivnim organom grobo posegajo v zasebnost državljanov ter omogočajo kršitev državljanskih pravic in svoboščin, zagotovljenih z Ustavo. Zakoni ne vsebujejo potrebnih varovalk, ki bi to preprečile.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije pa na vprašaj postavlja predvsem zasebnost državljank in državljanov Republike Slovenije. Neopredeljeno in nenadzorovano shranjevanje podatkov o registriranih vozilih za nedoločen čas in nedoločeno namembnost je nevaren in nesprejemljiv način dela z osebnimi podatki v demokratični in transparentni državi. Zahtevam, da se področje zakona o beleženju in shranjevanju podatkov tako pri beleženju obrazov kot tudi pri beleženju registriranih vozil omeji s časovnim trajanjem za hranjenje podatkov, opredeli z namembnostjo oziroma v katerih postopkih se lahko beleženi podatki uporabijo.

Zakon o občinskem redarstvu prikrito spreminja občinske redarje v lokalno policijo, kljub zagotovilom Vlade RS, da tega ne želi storiti. Če Vlada želi lokalno policijo s širšimi pooblastili, kot je uporaba prisilnih sredstev za obladovanje posameznikov, tudi otrok in nosečnic, potem naj jo ustanovi tako, da takega početja ne skriva pred lastnimi državljani! Zaradi netransparentnega dela Vlade zahtevam, da novelo zakona o občinskem redarstvu v celoti zavrnete.

Varnosti državljanov se ne da povečati tako, da se poveča njihova ogroženost od represivnih organov lastne države. Zato zahtevam zaustavitev postopka sprejemanja zakonov, izločitev nesprejemljivih sprememb ter vnos varovalk na drugih mestih. Zahtevam transparentnost nadaljnih postopkov ter omogočanje javne razprave.

Lep pozdrav,
Zaskrbljeni državljan

 Today: Skupina za varnost državljanov is counting on you

Skupina za varnost državljanov needs your help with “Vlada republike Slovenije: Zaustavitev sprejema nesprejemljivih represivnih zakonov”. Join Skupina za varnost državljanov and 1,115 supporters today.