Petition Closed

Zaustavimo Sebiju Izetbegović! Stop Sebija Izetbegović!

This petition had 185 supporters


APEL ZA SPAS KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Mi, doljepotpisani građani, izražavamo najoštriji protest protiv stanja u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i metoda kojima se služi aktuelna Uprava, te protiv neprihvatljivog odnosa prema ljekarima Klinike za ortopediju i traumatologiju.

Rezultati Uprave Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu su, prema javno dostupnim podacima  i svjedočenjima uposlenika i pacijenata, i:

- uvođenje radikalnih mjera štednje koje su prouzrokovale nedostatak osnovnihlijekova, materijala i opreme za liječenje, čime su ugrožavaju životi i zdravlje pacijenata;

- pritisak na uposlenike Kliničkog centra, uz grubo korištenje prijetnji i ucjena;

- nezadovoljstvo i strah uposlenika i pacijenata;

- odlazak velikog broja stručnih medicinskih kadrova iz Kliničkog centra i Bosne i Hercegovine;

- činjenica da je sve veći broj građana prinuđen već plaćenu zdravstvenu zaštitu tražiti u drugim medicinskim ustanovama u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, kao i van zemlje.

Posljednji u nizu postupaka kojim se dodatno urušava povjerenje građana u zakonitost rada  javnih institucija jeste odnos  Uprave Kliničkog centra prema ljekarima Klinike za ortopediju i traumatologiju. Tragično je  i alarmantno da su samovolji Uprave sada izloženi i pojedini od najuglednijih ljekara, profesora i naučnika. Da li Sarajevo i Bosna i Hercegovina smiju sebi dozvoliti luksuz nastavka odlazaka najboljih ljekara zbog neodgovornog upravljanja Kliničkimcentrom?

Na ovaj način se obraćamo javnosti zbog zabrinutosti i uvjerenja da bi nastavak toleriranja dosadašnje prakse aktuelne Uprave, a zbog značaja Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, mogao imati nesagledive posljedice ne samo po sistem zdravstvene zaštite, već i po kompletno bosanskohercegovačko društvo i sve građane. Zbog toga je hitna smjena Upravnog odbora  Kliničkog centra Univerziteta  u Sarajevu i aktuelne Uprave neophodan korak u prevazilaženju postojećeg stanja. Pozivamo sve nadležne institucije, odgovorne pojedince i kompletnu bosanskohercegovačku javnost da zaustave daljnje urušavanje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

Enes Duraković, Dino Mustafić, Rusmir Mahmutćehajić, Edina Bećirević, Nerzuk Ćurak, Edina Kamenica, Enver Kazaz, Drago Bojić, Senada Kreso, Boro Kontić, Ivan Šarčević, Asim Haračić, Vedrana Seksan, Zija Dizdarević, Saša Rukavina, Rasim Gačanović, Mehmed Halilović, Jovan Divjak, Selma Đuliman, Ahmed Burić, Ozren Kebo, Zlatko Dizdarevic, Slavo Kukić, Amer Bahtijar, Esad Bajtal, Štefica Galić, Dragan Stupar, Husnija Kamberović, Sinan Alić, Vlado Azinović, Hadžem Hajdarević

Appeal for the salvation of the Clinical Center Sarajevo

We, the undersigned, express our strongest protest against the current conditions and administration of the Clinical Center of the University of Sarajevo, and against the unacceptable attitude of its Directorate toward doctors at the Clinic for Orthopedics and Traumatology.
According to publicly accessible data and the testimonies of employees and patients, the Management Board of the Clinical Center has:
⬧ introduced radical austerity measures that have resulted in a lack of essential drugs, materials, and equipment, jeopardizing the lives and health of patients;
⬧ pressured employees of the Clinical Center through the use of threats and blackmail; and
⬧ sowed discontent and fear in both employees and patients.
This has led to the departure of a large number of professional medical staff from the Clinical Center and has forced an increasing number of citizens to seek treatment at other medical institutions in Bosnia and Herzegovina, and even outside the country.
What’s more, in a long series of policies, measures, and interactions that have undermined the confidence of citizens in the legality of public institutions, the latest offense is the dismissive attitude of the Clinical Center Directorate toward doctors at the Clinic for Orthopedics and Traumatology. It is tragic and alarming that some highly distinguished doctors, professors, and scientists are at risk of the arbitrariness of the Administration. Can Sarajevo, and Bosnia and Herzegovina more generally, sit back and allow for the continuation of practices that are causing our best doctors to leave due to the irresponsible management of the Clinical Center?
We are addressing this appeal to the public because of our concern and conviction that continued tolerance of the behavior and decision making of the current Clinical Center administration could have irreparable consequences, not only on the healthcare system but on Bosnian society and on each and every citizen.
It is for this reason that we call for the immediate replacement of the Managing Board of the Clinical Center of the University of Sarajevo; and invite all competent institutions, responsible individuals, and the Bosnian public at large to join us, in order to prevent its further collapse.

Enes Duraković, Dino Mustafić, Rusmir Mahmutćehajić, Edina Bećirević, Nerzuk Ćurak, Edina Kamenica, Enver Kazaz, Drago Bojić, Senada Kreso, Boro Kontić, Ivan Šarčević, Asim Haračić, Vedrana Seksan, Zija Dizdarević, Saša Rukavina, Rasim Gačanović, Mehmed Halilović, Jovan Divjak, Selma Đuliman, Ahmed Burić, Ozren Kebo, Zlatko Dizdarevic, Slavo Kukić, Amer Bahtijar, Esad Bajtal, Štefica Galić, Dragan Stupar, Husnija Kamberović, Sinan Alić, Vlado Azinović, Hadžem Hajdarević


Sarajevo 24.08.2017.Today: Građani i prijatelji BiH, People and friends of B&H is counting on you

Građani i prijatelji BiH, People and friends of B&H needs your help with “Vlada Federacije BiH: Spasimo Klinički centar Sarajevo! Appeal for the salvation of the Clinical Centre Sarajevo”. Join Građani i prijatelji BiH, People and friends of B&H and 184 supporters today.