Behoud de lesuren levensbeschouwing!

Behoud de lesuren levensbeschouwing!

Started
13 September 2019
Petition to
Vlaamse politici
Signatures: 1,954Next Goal: 2,500
Support now

Why this petition matters

Started by deMens.nu

Oproep aan leerkrachten en sympathisanten niet-confessionele zedenleer

"Ik steun deze oproep en...

... ik sta achter het vak niet-confessionele zedenleer en de levensbeschouwelijke aanpak van de les ncz. In de les ncz leer je om richting te geven aan je leven op basis van het moreel kompas van het vrijzinnig humanisme, met respect voor mensenrechten, kinderrechten en democratische waarden en principes.

De levensbeschouwelijke vakken halveren en laten inkrimpen tot één uur per week is pedagogisch onverantwoord en zorgt voor organisatorische chaos. Ik hecht grote waarde aan een kwaliteitsvolle ontwikkeling van de eigen levensbeschouwelijke identiteit. In de levensbeschouwelijke vakken kan dit ook in samenwerking met de erkende godsdiensten en voor de leerlingen begeleid in een veilige omgeving, in alle vrijheid en uitgedaagd door ideeën en waarden van andersdenkenden.

De beperking van de niet-confessionele zedenleer tot een éénuursvak dwingt het in een kader waarin kwaliteit geen kans meer krijgt. Dit kan niet de bedoeling zijn.

Daarom onderteken ik deze petitie.”

Deze oproep wordt uitgezonden vanuit de officiële vertegenwoordiger van de vrijzinnige gemeenschap, Unie Vrijzinnige Verenigingen / deMens.nu in samenwerking met de officieel erkende vereniging van het vak ncz, de Raad voor Inspectie en Kwaliteitszorg niet-confessionele zedenleer.

Lees hier het persbericht dat op 10 september uitgestuurd werd 'Geen inkrimping levensbeschouwelijke vakken'
 
 

Support now
Signatures: 1,954Next Goal: 2,500
Support now