Stop de subsidies aan Jan Fabre

Petition Closed

Stop de subsidies aan Jan Fabre

This petition had 10,329 supporters


 

Op donderdag 25 oktober 2012 vond een gruwelijk tafereel plaats in het Antwerpse stadhuis: katten werden, nadat ze kalmerende druppeltjes hadden gekregen, meters de lucht in gegooid. Het gebeuren werd gefilmd door een ambtenaar van Stad Antwerpen en vervolgend online geplaatst. Het filmpje toont duidelijk dat verschillende katten hard op de trappen neerkomen, en ook het gekrijs is duidelijk hoorbaar. Het gekrijs was overigens zo doordringend dat mensen die elders in het gebouw aan het vergaderen werden erdoor opgeschrikt werden.

De beelden moeten dienen voor een film van het Franse productiehuis Regards Productions over het leven van Jan Fabre. Jan Fabre was aanwezig tijdens de opnames en stond zelfs bovenaan de trappen te dansen. In de pers verklaarde hij achteraf uitdrukkelijk dat hij geen problemen zag met deze gang van zaken.

Kunst mag shockeren, mag prikkelen, mag de maatschappij en onze gewoontes in vraag stellen. Kunst maken mag echter niet gepaard gaan met het toebrengen van lichamelijke of psychologische schade aan levende dieren.

Wij, wakkere burgers, wensen niet dat ons belastingsgeld geïnvesteerd wordt in kunstenaars die deelnemen aan dierenmishandeling "voor de kunst" en die zich achteraf ook nog van geen kwaad bewust zijn.

Dierenmishandelaars horen niet thuis in de kunst en moeten al helemaal niet door de burger financieel gesteund worden.

Ondergetekenden eisen dan ook dat de subsidies aan Jan Fabre en zijn kunstprojecten met onmiddellijke ingang stopgezet worden.

Bronnen:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121026_00349501
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121026_00348602
Het filmpje:
http://vimeo.com/52227951
http://www.liveleak.com/view?i=96d_1351238311

 

---------------------------------

 

On Thursday, October 25, 2012 a horrible scene took place in the Antwerp City Hall: cats were thrown meters into the air. Just before the scenes were shot, they got tranquilizers to keep them calm! The event was filmed by an official of the City of Antwerp and he placed it online. The video clearly shows that several cats smacked on the stairs, and their screams are loud and clear. The screaming was so pervasive that people elsewhere in the building at a meeting heard it. So they went to see what was going on.
The scenes were shot for a movie of the French production company ‘Regards productions’. They make a movie about the life of Jan Fabre. J. Fabre himself was present during the shooting of the scenes. He even was dancing on top of the stairs… Afterwards he stated explicitly that he had no problems with these shots what so ever.
Art may shock people, it may excite people, it can make us wonder about society and questions things… But it should never involve physical or emotional damage to animals.
We, citizens of Belgium, do not wish dat our tax money is invested in artists participating animal cruelty just ‘for the art’.
Animal abusers do not belong in the ‘world of art’ and don’t need to be financially supported by us.
We, all who sign this petition, therefore demand that all fundings will be cut for Jan Fabre and his ‘art’ projects.

sources:
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20121026_00349501
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20121026_00348602
The movie:
http://vimeo.com/52227951
http://www.liveleak.com/view?i=96d_1351238311Today: Els is counting on you

Els De Bruycker needs your help with “Joke Schauvliege: Stop de subsidies aan Jan Fabre”. Join Els and 10,328 supporters today.