Başarı

En az 7 hafta yapılacak çevrimiçi sınava ve verilen karara hayır​.​Vize %40,ödev%60 olsun!

Bu kampanya 630 destekçi ile değişim yarattı!


Arkadaşlar öncelikle vize sınavlarının kaldırıldığına dair verilen bilgiler doğrultusunda Vize yerine 7 haftalık her ders için  sınava  tabî tutulacağımız  Senato tarafından  onaylanmıştır. Altını  çizmek istediğimiz asli   fikrimiz   kararları  öğrencilerle anket sistemi yapmadan  danışılmadan  Sadece hocalara yönelik   belirtilen görüşlerle  alınan  bu kararın hepimizi olumsuz etkileyeceğidir. Bir üniversiteyi    oluşturan    bireyler öğrencilerdir aynı zamanda   hocalardır  ve hocalarımıza   saygımız  sonsuzdur .Hepsine teşekkür ediyoruz.   Ancak  bizler öğrenmek için  varız .Ortak fikirlerimiz alınsın. Kararlar verilsin.Entegre edemeden  ders işleniyor  ve zamanla yarışıyoruz  üstüne değerlendirme  yapamadan   aniden alınan kararlara boyun eğmek zorunluluğu  veriliyor  şuanki uygulanacak olan  dersler için  verilen her ders 7 haftalık  sınav  vize puanlaması    olarak önümüze  sunuluyor. Burada  Pandemi sürecinde  ailelerimizin yanında  olduğumuz    güvende  olduğumuz psikolojik olarak   yıpranmadınğımız   stresli olmadığımız  kanaatiyle düşüncesiyle  verilen kararlar    tam tersine  sağlığımızı  risk altına  almaktadır. Hepimiz ders sonrası ders içi değerlendirmelerden dolayı mağdur düşeceğimiz durumların karşısında gün içerisindeki soru cevap etkinliğine verilen  süre zarfı içerisinde değerlendirilmeden otomatikman 0 olarak kale alınacaktır. Bu da ders notlarımızın düşmesine neden olacak, herkesin şartları durumları Buna el vermeyebilir . Kimimiz internetsiz ,Kimimiz sosyal ortam, aile ortamı  ,çalışma  ortamı maddi ve manevi ortam yetersiz hiç kimse covid-19 salgına karşın okulsuz kalmayı istemedi .Ama hiç kimse  bizi düşünerekten hareket etmedi istiyoruz ki öğrenci odaklı kararlar alınsın .Öğrencinin şartları düşünülsün kopya vesaire vesaire iftiralara karşın tedbirler alınsın ve üniversite senatosu bize göre odaklı kararlar verip öğrenciyi yetersiz bırakmayacağı bir sistem üzerinden değerlendirmeye alınmasını istiyoruz.Hepimiz buna elele Birlik içinde cevap verelim. Çakışan derslerimiz  için bir düzen istiyoruz... BOYSİS  siteminde yaşadığımız ses kesilme problemleri    bağlantı  sorunları bildirim e -postalara düşmemesi  gelen bildirimleri görememiz birinci derece mağduriyetimiz olmuştur.  Alıştığımız  Classroom ve Meet uygulamalarından  sonra yaşanan  bu sisteme   karşıyız Bu durumları yok edelim.   81 İLDEN TEK YÜREK OLALIM... 

1.2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı Güz yarıyılı derslerinin ara sınavları 02.11.2020 (daha önce öğrencileri bilgilendiren öğretim elemanları 05.10.2020 tarihini temel alabilir) ile 12.01.2021 süresi içerisinde eşzamanlı ve eş zamansız yapılacak etkinliklerden alınan notlarla değerlendirilecektir. Ara sınavların yerine geçecek bu etkinliklerden alınan notlar yılsonu başarı puanının %40’nı oluşturacaktır.

2.Akademik takvimde belirtilen ara sınav tarih aralığında (21.11.2020 ile 28.11.2020) uzaktan öğretim derslerine devam edilecektir.

3.Aşağıda belirtilen üç farklı etkinlik grubunu da kapsayan dönem içi etkinliklerinin hangi oranlarda ara sınavlara etki edeceği dersin öğretim elemanının teklifi ve ilgili akademik birimlerin onayı ile belirlenecek ve dersin öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulacaktır:

1. Ödev etkinlikleri: Ödev, rapor yazımı, performans görevi, proje vb.

2. Forum tartışmaları: En az 5 haftalık eşzamanlı veya eş zamansız olmak üzere,

3. Çevrimiçi eşzamanlı sınavlar: En az 7 hafta yapılan çevrimiçi sınavlar.

 Bugün Bozok Tde öğrencileri imzanı bekliyor!

Bozok Tde öğrencileri bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Vize %40, ödev %60 her dersten tek bir ödev istiyoruz,karar verilen sistemi istemiyoruz». Bozok Tde öğrencileri ve imza atan diğer 629 kişiye katıl.