Petition Closed

Petizzjoni favur il-Pigeon culling fil-Birgu

This petition had 329 supporters


Ahna ir-residenti naqblu mad-decizjoni li ha il-Kunsill tal-Birgu ghar-residenti tieghu li qed jaffacjaw din il-problema ta’ kuljum. ;

-          Il-hamiem selvagg igorr mieghu 40 tip ta parasites u il-hmieg taghhom igorr mas-60 tip infezzjonijiet fosthom salmonella , ghaldaqstant huwa ta riskju fuq il-hajja taghna.

-          It-toroq u il-postijiet storici ta din il-Belt milmija hmieg taghhom u qeda issir hsara irreparabli.

-          Familji ma jistghux jonxru fuq il-bjut taghhom.

-          Hsara fuq il-karozzi tar-residenti

-          Binjiet literallment invazati bil-hamiem

-          Ammonti kbar ta’ insetti fit-toroq u fid-djar

-          Bajd fit-toroq li jaqu mill-bejtiet taghhom.

-          Nisa tad-djar iddisprati bil-hmieg 

 

Ahna mhux qed nghidu li ahna favur il-qtil tal-annimali , pero qed nitkellmu fuq pests li hakmu din il-Belt u qedin ikunu ta’ detrement u inkonvenjenza ghal-hajja taghna ir-residenzi , ahna biss nafu x’jigifieri ghax irridu nghaddu minna ta’ kuljum.

 Today: Cittadini is counting on you

Cittadini Birgu needs your help with “Vittoriosa Local Council : Petizzjoni favur il-Pigeon culling fil-Birgu”. Join Cittadini and 328 supporters today.