Pranešimas visoms masinės informacijos priemonėms

Pranešimas visoms masinės informacijos priemonėms

Создано
1 мая 2020 г.
Направлено:
visoms masinės informacijos priemonėms
Подписей: 56Следующая цель: 100
Подписать

Почему эта петиция важна

2002 m. balandžio mėn. spausdintinio leidinio „PROGNOZIŲ valdymo variantas“ (rus. “Вариант управления  ПРОГНОЗ”) Nr. 4 (5) 3 puslapyje pateiktame straipsnyje „Eurazija ir virusai“ buvo publikuota kontrolinė prognozė, kurią pateikė Grigorijus Grabovojus su informacija apie tai, ko būtina imtis, kad apsisaugotume nuo virusų mutacijų ir išgelbėtume žmones. Laikraštis „ PROGNOZIŲ valdymo variantas“ užregistruotas Rusijos Federacijos  spaudos, televizijos ir radijo transliacijos ir masinės komunikacijos priemonių reikalų ministerijoje. Registracijos liudijimas PO Nr. 77-11028 (ПИ №77-11028) išduotas 2001 m. spalio 31 d. Laikraštį galima rasti bibliotekose, internetinėse svetainėse

https://vuprognoz2002.wordpress.com ,

http://distpress.ru/smi.html?view=smilist&task=details&id=11885&start=11880

Šioje Grigorijaus Grabovojaus perspėjančios prognozės publikacijoje pranešama, kad:

„...būtina išskirti Euraziją. Šio žemyno šalys pagal galimybę privalo sudaryti papildomus susitarimus dėl tokių probleminių masinio naikinimo rūšių neplatinimo ... Priežasčių yra kelios, tačiau viena iš jų — ozono sluoksnio koncentracijos kitimas, dėl ko gali mutuoti infekcijos....mutavę virusai smogs atgal ir tą pačią Kinijos teritorijos dalį, iš kur buvo paleistas užkratas, apims nauja labai sudėtinga infekcija. Štai dėl ko būtina pasirūpinti, kad bakteriologiniai karai net ir vietiniu lygmeniu būtų neįmanomi.

Analogiškai, vietiniai cheminiai pažeidimai gali transformuoti genetiniame lygmenyje, taip gerokai vėliau silpnindami Eurazijos gyventojų genetinį fondą.

...Negalima leisti, kad taip problematiškai mutuotų įprastiniai patogenai. Kad apsisaugotume nuo to, darbą būtina pradėti jau gegužės mėnesį. Iki to laiko Kinija gali jau pateikti Rusijai pasiūlymų pradėti derybas šia tema. O kodėl iš Kinijos, aišku.    ... Nes maksimalią svarbą turi dar vienas aspektas — rami situacija visuose nepažeistuose žemynuose... Tai ir yra prasmė, kodėl papildomi susitarimai tarp žemynų būtų pasirašomi pagal specialią programą nuo gegužės mėn. Dar geriau, jei tokių iniciatyvų aktyvumą palaikytų Rusija. ...prieš tylią bakteriologinę ekspansiją būtina naudoti ne tik vertikaliąsias, bet tarpvalstybines horizontaliųjų ryšių sistemas, tarpusavyje bendradarbiaujama ne tik per federalinius valdžios organus, bet ir užmezgami ryšiai tarp regionų. Pavyzdžiui, pasienio srities gubernatorius gali taip pat efektyviai užmegzti santykius su tais pačiais kinais dėl Rusijos interesų ir pan.“

Pagal dabartinius įvykius, susijusius su koronaviruso infekcija COVID-19, pasitvirtino kontrolinė prognozė dėl būtinosios pasaulio šalių apsaugos nuo Kinijoje aptikto viruso. Iš dalies prognozėje teigiama, kad „Tai ir yra prasmė, kodėl papildomi susitarimai tarp žemynų būtų pasirašomi pagal specialią programą nuo gegužės mėn. Dar geriau, jei tokių iniciatyvų aktyvumą palaikytų Rusija“, todėl prognozę patvirtina tai, kad Rusija pasiūlė JT suvienyti jėgas kovojant su Kinijoje nustatyto koronaviruso plitimu. Šiuo metu būtina ne tik nutraukti viruso plitimą, bet ir laiku apsaugoti žmones nuo virusų, kuriuos laikraštyje nurodė Grigorijus Grabovojus kaip antrąją labai sunkios infekcijos bangą: „mutavę virusai smogs atgal»

Be to, pagal perspėjamąją prognozę būtina laiku apsaugoti genetinį fondą. Tam per masinės informacijos priemones būtina visus žmones informuoti apie  šią perspėjančią prognozę. Kad kiekvienas žmogus vietoje ir valdantieji asmenys, atsakingi už visišką virusų platinimo nutraukimą ir visišką išgydymą nuo virusų bei virusų sukeltų pasekmių, žinotų, kokių įvykių vystymosi kryptimi reikia laiku formuoti apsaugą.

Jei pagal Grigorijaus Grabovojaus perspėjamosios prognozės konkrečią dalį .„...būtina išskirti Euraziją. Šio žemyno šalys pagal galimybę privalo sudaryti papildomus susitarimus dėl tokių probleminių masinio naikinimo rūšių neplatinimo ... Priežasčių yra kelios, tačiau viena iš jų — ozono sluoksnio koncentracijos kitimas, dėl ko gali mutuoti infekcijos....mutavę virusai smogs atgal ir tą pačią Kinijos teritorijos dalį, iš kur buvo paleistas užkratas, apims nauja labai sudėtinga infekcija. Dėl šios priežasties maksimalią reikšmę įgyja dar vienas aspektas — rami situacija visuose nepažeistuose žemynuose... Tai ir yra prasmė, kodėl papildomi susitarimai tarp žemynų būtų pasirašomi pagal specialią programą... “ Eurazijoje anksčiau būtų imtasi apsauginių priemonių , nurodytų papildomuose susitarimuose tarp šalių dėl apsaugos nuo masinio naikinimo probleminių virusų rūšių platinimo. Jei laiku būtų atsižvelgta į tai, kas nurodoma prognozėje, kad užkratas paleistas Kinijoje, ir būtų laiku atsižvelgt į tai, kad „maksimalią reikšmę įgyja ir kitas aspektas — rami situacija visuose nepažeistuose žemynuose... Tai ir yra prasmė, kodėl papildomi susitarimai tarp žemynų būtų pasirašomi pagal specialią programą...“, tai pirmiausia būtų buvę galima apsisaugoti (neleisti) nuo užkrato Kinijoje, nes pagal 2002 m. perspėjamąją prognozę regionas buvo žinomas, remiantis papildomais pasirašytais susitarimais tarp šalių, ir buvo galima iškart imtis papildomų paruoštų pagal papildomus susitarimus priemonių ir neleisti užkrėsti kitų šalių. Tokiu būdu būtų išvengta aukų nuo COVID-19,  nebūtų buvusio pandemijos šaltinio. Kadangi pagal Grigorijaus Grabovojaus perspėjamąją prognozę struktūros, kurios nurodytos prognozėje, laiku nesiėmė joje nurodytų priemonių, tai užfiksuoti dviejų prognozės punktų patvirtinimai. Dėl to atsiranda pagrindas tvirtinti, kad jei nebus atsižvelgta į prognozės duomenys, tai gali pradėti tvirtintis tokia prognozėje pateikta informacija. Kaip apsauginę priemonę toliau nurodytų prognozės punktų atžvilgiu, t. y. kad būtų imtasi priemonių pagal prognozę dėl savalaikės žmonių apsaugos nuo kitos bangos tų virusų, kuriuos Grigorijus Grabovojus laikraštyje nurodė kaip antrąją labai sunkios infekcijos bangą „mutavę virusai smogs atgal“, kad būtų apsaugotas genetinis fondas nuo poveikio, dėl kurio mokslininkams dar praktiškai net klausimų nekyla, ir kol kas tik pranešama, kad negali prognozuoti tolimų COVID-19 pasekmių, būtina visose masinės informacijos priemonėse paskelbti Grigorijaus Grabovojaus perspėjamąją prognozę būtent šio kreipimosi forma.

Grigorijus Grabavojus sukūrė ir toliau tobulina apsaugos nuo grėsmių, apie kurias pranešama jo perspėjamojoje prognozėje, technologijas. Tačiau dėl su Grigorijumi Grabovojumi susijusio šmežt, esančio internete, žmonės nereaguoja į jo tikslias perspėjamąsias prognozses, nesinaudoja šių prognozių informacija, kad išsigelbėtų. Būtini bendri žmonių veiksmai, susiję su apsauginių priemonių įgyvendinimu pagal prognozes, nes susiklosčiusios situacijos grėsmės dėl pandemijos liečia kiekvieną.  Plačiai viešinant Grigorijaus Grabovojaus prognozes visose masinės informacijos priemonėse, galima realiai išgelbėti visus žmones. Įrodymai, kurie visiškai paneigia Grigorijaus Grabovojaus šmeižtą ir kaltinimus, pateikti internetinėje svetainėje http://drugg.ru/ http://lawyerheart898.wordpress.com/  kartu su ginamosiomis advokato Konevo Viačeslavo išvadomis.

Remdamasis anksčiau pateikta informacija, siūlau jūsų masinės informacijos priemonėse paskelbti šiame pranešime nurodytą Grigorijaus Grabovojaus perspėjamąją prognozę, du prognozės punktus patvirtinančius duomenis ir, remiantis tuo, apie būtinybę laiku išspręsti žmonių gelbėjimo užduotis, susijusias su dviem tolesniais perspėjamosios prognozės punktais.

http://chng.it/9VcTtgGZKC

Pranešimas visoms masinės informacijos priemonėms: https://prognozggrabovoi.wordpress.com/2020/05/16/statistika-otpravki-obrashchenij-po-smi/

Подписать
Подписей: 56Следующая цель: 100
Подписать