Petition Closed

Uždėti "Švažienė grįžta į Vileišį" memą ant Vileišio pagrindinio įėjimo sienos.

This petition had 217 supporters


Mums labai patiko šis menas, išreiškiantis mūsų nepykantą Švažienei per komediją.Today: Salomėja is counting on you

Salomėja Laurinavičiūtė needs your help with “Vileišio visuomenė: Uždėti "Švažienė grįžta į Vileišį" memą ant Vileišio pagrindinio įėjimo sienos.”. Join Salomėja and 216 supporters today.