Petition Closed

PLEASE HELP TO BRING MY MOTHER, MRS DO NGOC XUAN TRAM , TO AUSTRIA TO REUNITE WITH ME

This petition had 222 supporters


THE OPEN LETTER  CALLING FOR HELP TO BRING MY MOTHER, MRS DO NGOC XUAN TRAM , TO AUSTRIA TO REUNITE WITH ME

 Petition - Thư nhờ giúp đỡ

 Thành phố Wien, ngày 20 tháng 7 năm 2017

 Kính gửi :

–               Ông Trần Đại Quang, Chủ tich nước CHXHCN Việt Nam

–               Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam  Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam

–               Chính phủ các Nước trên Thế giới

-  UNICEF và Các Tổ chức Quốc tế Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em

- Quý Ông Bà, Cô Chú, Anh Chị,

Cháu tên là Trần Ngọc Hải Yến Karina, Sinh ngày 7 tháng 12 năm 2011, tại thành phố Warszawa, Nước Cộng Hòa Ba Lan.

Cháu là Công dân Nước Cộng Hòa Ba Lan

Từ năm 2012 gia đình cháu định cư tại Thành phố Wien, Cộng Hòa Áo.

Hiện nay cháu học trường Mẫu giáo St.Brigitta, Wexstrasse 22, 1200 Wien, nước Cộng hòa Áo.

Ba cháu là Trần Ngọc Thành, người hoạt động tranh đấu cho Nhân quyền và quyền thành lập Nghiệp đoàn cho công nhân tại Viet Nam nên nhà nước cộng sản Việt nam coi Ba cháu là kẻ thù. Từ 20 năm nay, nhà nước Việt Nam không cho Ba cháu nhập cảnh về Việt nam để thăm gia đình, quê hương.

 Mẹ cháu là Đỗ Ngọc Xuân Trầm. Định cư tại Áo

Cuối tháng 5 năm 2017, mẹ cháu về Việt nam thăm ông ngoại và các cậu dì, vì mẹ cháu vẫn là công dân Việt Nam, mang hộ chiếu Việt nam nên khi mẹ cháu trở lại với cháu ngày 27 tháng 6 năm 2017 thì bị các chú an ninh Việt Nam giữ lại tại sân bay Tân Sơn Nhất, không cho mẹ cháu xuất cảnh trở lại Thành Phố Wien với cháu.

Trong thời gian ở Việt nam, mẹ cháu không làm gì sai trái

Đã hơn hai tháng nay, cháu không được gặp mẹ. Cháu  mới 5 tuổi, nhớ Mẹ và rất cần Mẹ

Ngày 1 tháng 7 năm 2017  cháu cùng các bạn cháu đến tòa Đại sứ Việt Nam tại Wien, yêu cầu các cô chú Việt Nam trả lại mẹ cho cháu,

Cháu kính đề nghị các cô chú lãnh đạo nước CHXNCN Việt Nam trả lại quyền Công dân cho Mẹ cháu, để mẹ cháu được xuất cảnh.

 

Cháu kính mong các ông bà, cô chú, anh chị, bằng cách nào đó tác động để nhà nước  Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trả lại mẹ cho cháu.

Cháu kính đề nghị quý ông bà, cô chú, anh chị ký tên vào „Thư đề nghị” ( Petition) của cháu, nhằm tác động đến lương tâm của các cô chú lãnh đạo tại Việt Nam để họ cho Mẹ cháu xuất cảnh.

Cháu cám ơn quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn của Hải Yến

Cháu Trần Ngọc Hải Yến Karina.

---

City of Vienna, July 20, 2017

 To:

- Mr. Trần Đại Quang, The President of The Socialist Republic of Vietnam.

- Mrs. Nguyen Thi Kim Ngan, Chairman of the National Assembly of the Socialist        Republic of Vietnam

- Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam 

- UNICEF and International Organizations for the Protection of Mother and                 Children

 - The UN High Commissioner for Human Rights

- The Foreign Ministers of the USA, Germany, France, Austria, and Poland.

- Head of European Union Delegation in Vietnam.

- International Human Rights Defenders.

 Ladies and Gentlemen,

 My name is Tran Ngoc Hai Yen Karina, born on December 7, 2011 in Warsaw, Poland.

I am a citizen of the Republic of Poland

My family began to settle in Vienna, Austria in 2012.

I am currently attending St. Brigitta Kindergarten, Wexstrasse 22, 1200 Wien, Austria.

My father is Tran Ngoc Thanh, human rights activist and a unionist defender, championing for the establishment of workers unions and their rights in Viet Nam, so the communist state of Vietnam considers my father to be public enemy. For 20 years, the Vietnamese government has persistently not allowed my father to enter Vietnam to visit his family and motherland.

My mother is Do Ngoc Xuan Tram, she has settled in Austria.

By the end of May 2017, since she is still a Vietnamese citizen, holding a Vietnamese passport, my mother returned to Vietnam to visit my maternal grandfather and my aunts and uncles, so when her mother tried to come back to me on June 27, 2017, the public security of Vietnam retained her at Tan Son Nhat airport, forbade my mother’s exit to return to Vienna with me.

During her stay in Vietnam, my mother did nothing wrong

For more than two months now, I have not seen my mother. I'm 5 years old and I’m in need of my Mom and I miss her dearly.

On July 1, 2017 my friends and I went to the Vietnamese embassy in Vienna, demanding senior Vietnamese to return my mother to me.

I respectfully request that the leaders of the Socialist Republic of Vietnam return the right of citizenship to my mother so that my mother can leave Vietnam.

I’m entreating the adult folks, aunts, uncles, brothers and sisters, to somehow help pressure the Socialist Republic of Vietnam to return the mother to her child.

I kindly request you to raise your voice and  sign my petition, in order to influence the conscience of the leaders of Vietnam so that they can return my mother to me. 

I thank my elders, aunts, siblings and my friends.

Tran Ngoc Hai Yen Karina.

-----                                               

Petition

Wien, den 20.07.2017

An:

-                     Tran Dai Quang, Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam

-                     Nguyen Thi Kim Ngan, Nationalratspräsidentin

-                     Nguyen Xuan Phuc, Premierminister

-                     UNICEF

-                     Regierungen aller Länder auf der Welt

-                     Alle, die Menschlichkeit wertschätzen, insbesondere ein Herz für Kinder haben

Ich heiße Tran Ngoc Hai Yen Karina, geboren am 07.12.2011, polnische Staatsbürgerin.

Seit 2012 lebe mit meinen Eltern in Wien, Österreich.

Ich besuche den Kindergarten St. Brigitta in der Wextraße 22, 1200 Wien.

Mein Vater ist Tran Ngoc Thanh, Langzeitkämpfer für die Menschenrechte. Er hat die unabhängige Gewerkschaft für alle ArbeiterInnen in Vietnamgegründet. Durch seine aktive Tätigkeiten wird er in Vietnam als Staatsfeind betrachtet und hat seit 20 Jahren er Reiseverbot nach Vietnam.

Meine Mutter ist Do Ngoc Xuan Tram, vietnamesische Staatsbürgerin, hat sich in Wien niederlassen. Wir wohnen zusammen seit 5 Jahren.

Ende Mai 2017 hat meine Mutter den Opa und ihre Geschwister besucht. Bei der Rückkehr am 27.06.2017 wurde sie von den Sicherheitskräften aufgehalten.

Sie darf nicht aus Vietnam zu uns ausreisen, obwohl sie nichts Falsches getan hat.

Schon seit mehr als 2 Monaten sehe ich meine Mama nicht.

Ich vermisse sie und ich brauche sie.

Am 01.07.2017 habe ich mit meinen Freunden vor dem vietnamesischen Botschaftsgebäude demonstriert für die Freilassung meiner Mama.

Ich appelliere an Sie, die Führungspersönlichkeiten in Vietnam, meiner Mama die Ausreise zu ihrem Kleinkind und zu ihrer Familie zu erlauben. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie als 5 jähriges Kind von Ihrer Mama weggerissen worden wären.

Ich appelliere auch an Alle, alt und jung, mir zu helfen, nämlich entweder einen Weg zu finden, Druck auf die vietnamesische Regierung auszuüben, oder einfach in dieser Petition zu unterschreiben.

Ich danke Ihnen Allen recht herzlich.

Trần Ngọc Hải Yến Karina.

 

 

 

 

 


 Today: Holly is counting on you

Holly Ngo needs your help with “Viet Nam government: LETTER TO HELP TO BRING MY MOTHER, MS DO NGOC XUAN TRAM , TO AUSTRIA TO REUNITE WITH ME”. Join Holly and 221 supporters today.