Exàmens raonables en les oposicions d'ensenyament a la Comunitat Valenciana

Exàmens raonables en les oposicions d'ensenyament a la Comunitat Valenciana

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Gemma Avellan Bisbal ha iniciado esta petición dirigida a Vicent Marzà y

A la Comunitat Valenciana aquests dies assistim a un procés d'oposicions d'ensenyament com no n'hi ha hagut mai, després d'una sequera extrema de convocatòries. I, tot i que el procediment ha canviat respecte de les proves anteriors, continua havent-hi una prova de dues hores en què els i les aspirants han de demostrar-hi els coneixements abocant tot el que saben en un full en blanc.

Pensem que caldria canviar-ne el sistema, ja que les institucions educatives i, fins i tot la legislació, animen els futurs i actuals docents a emprar noves metodologies en què l'estudiantat aprenga a raonar i analitzar, i no a memoritzar i perbocar els coneixements després. Les teories d'ensenyament i aprenentatge demostren que aquest sistema fa que s'assolisquen els continguts i que es queden en la memòria a curt termini, i que no es recorden en un futur. 

A més, això no demostra que l'aspirant siga un bon docent. Hui en dia els coneixements estan a l'abast de tot el món: llibres, estudis, internet... I se suposa que l'aspirant ja en sap. Però del que es tracta en una classe de primària i secundària és saber triar l'estratègia que funciona millor a l'hora de transmetre'ls.

Per tant, pensem que és un contrasentit que les proves teòriques d'oposicions continuen fent-se d'acord amb aquest sistema. Així, proposem que:

-Les proves en què es demostren coneixements teòrics es plantegen amb una prova de TIPUS TEST.

-Aquesta fase tinga un percentatge menor de la nota que la resta en què es demostraran coneixements pràctics de la matèria.

-Les proves de coneixements pràctics s'adapten a les noves tecnologies per a poder usar-hi dispositius tecnològics.

-La prova de la programació didàctica i l'exposició de la unitat tinga un pes major en la qualificació per a avaluar la pràctica didàctica de les persones aspirants.

Pensem que tot això facilitaria la tasca tant als opositors i opositores, i també als membres dels tribunals avaluadors.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 100!
Con 100 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas