Total Insyn

Total Insyn

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!
Total Insyn started this petition to Sveriges riksdag

Vi läser gång på gång om djurhållare som bryter mot djurskyddslagen, Länsstyrelsen som inte gör mer än att säga till att de ska bättra sig och hur human är egentligen slakten i Sverige? Sverige har en av världens bästa djurskyddslagar sägs det men vad spelar det för roll om det inte följs i praktiken. Och är egentligen lagarna tillräckligt stränga? Vi kräver total insyn i hur djuren i Sveriges industrier behandlas för att ha chansen att bilda sig en verklighetsförankrad uppfattning.

Konsumenters rätt till att erhålla produktinformation inom matsektorn

Motivering: I nuläget får inte privatpersoner reda på tillräckligt mycket information för att bilda sig en uppfattning om huruvida produkterna, så som mjölk- och köttprodukter, är något som de vill stödja med anledning av miljö- och djurhänsyn. Som privatperson har man ingen möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om hur djuren har det. Varken i ladugårdar eller i slakterier. Då de inte på något sätt kan se hur den enskilda produkten har producerats får de heller inte någon chans att bilda sig en noggrann uppfattning om den enskilde produkten.

Läs mer om vår motion till riksdagen här: https://totalinsyn.nu/motion/

När du skriver på så går det även ett mail till Sveriges Riksdag att du kräver Total Insyn.

0 have signed. Let’s get to 10,000!
At 10,000 signatures, this petition is more likely to get a reaction from the decision maker!