Başarı

Beykoz'daki kundaklamaların failleri bulunsun ve tekrar ağaçlandırılsın.

Bu kampanya 22 destekçi ile değişim yarattı!


Anayasamızın 56. maddesine göre
"Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir."
Ancak birilerinin cebine daha çok para girsin diye yapılan bu kundaklamalar sonucu halkın sağlığı hiçe sayılmaktadır.Devletimizi ve vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyorum.

Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanunu (2B) uyarınca bu alanlar orman vasfını yitirmiş alanlar sınıfına sokulup imara açılmak istenmektedir.Buna karşı gelip bu rant tezgahını bozalım.Unutmamalıyız ki ağaç dikmek kadar onu korumak da önemlidir.Bugün ağaçlarımızı koruma zamanıdır.Sessiz kalmayın.Bugün Korcan imzanı bekliyor!

Korcan Aytaç bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Veysel Eroğlu: Beykoz'daki kundaklamaların failleri bulunsun ve tekrar ağaçlandırılsın.». Korcan ve imza atan diğer 21 kişiye katıl.