Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasasına Dahil Edilsin

Veteriner Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasasına Dahil Edilsin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.
TBMM tarafına esra kirazoglu bu kampanyayı başlattı

Sayın Milletvekilim,

Ülkemizde ve tüm dünyada doktor, veteriner hekim, diş hekimi ve eczacılar sağlık sınıfında yer almaktadır. Bu kampanyayla talebimiz, aşağıda detaylarıyla açıklayacağımız nedenlerle, veteriner hekimlerin de “sağlıkta şiddet yasası”na dahil edilmesidir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de veteriner hekimlerin verdiği sağlık hizmeti sadece hayvan sağlığı ve refahına yönelik değildir, aynı zamanda veteriner hekimler hayvandan insana geçebilen zoonotik hastalıklara karşı halk sağlığını, çevre sağlığını koruyarak, sağlıklı hayvansal gıdanın çiftlikten çatala kadar her aşamasından sorumludur.

Dünyada beşeri hekimlerin, veteriner hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile birlikte ortak çalışmasını ve hareket planı belirlemesi gerekliliğini ortaya çıkarmış ve sağlık çalışanlarını Tek Sağlık-One Health çatısı altında toplayarak insan sağlığı için birlikte hizmet etmek üzere bir araya getirmiştir.

Tüm dünyada bu pandeminin etkileri üzerine yine veteriner hekimler beşeri hekimler ile sağlık sınıfı olarak birlikte çalışmaktadırlar.

Daha önce kenelerden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşine karşı aşı geliştirerek tüm haklarını Sağlık Bakanlığına devreden ve ülkemizdeki koronavirüs suşunu izole eden Virolog Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve yine aynı virüsü ülkemizde ilk defa izole eden Virolog Prof. Dr. Aykut Özkul bir veteriner hekimdir. Veteriner Hekim Hocalarımız ülkemizdeki suşu tespit ederek, insanlardaki aşı ve tedavi araştırmaları için önemli adımların atılmasına öncülük etmiş ve çok büyük bir aşama kaydedilmesini sağlamışlardır.

Ülkemizde halk sağlığını korumak adına sağlık hizmeti veren veteriner hekimler, kamu sağlığı için aşılama yaparken, mezbahada et muayenesi sırasında, gıda işletmelerinde, sahada, muayenehanede, ahırda, belediyelerde vb hizmet verirken sık sık şiddete uğramaktadırlar. Halk sağlığı adına özveri ile sağlık hizmetini yürütmeye çalışan veteriner hekimlerimize de giderek artan şiddetin önlenebilmesi için yasaya dahil edilmesi veteriner hekimlerimizi koruyacak ve şiddet uygulamaya karşı meyilli insanlara karşı caydırıcı etki gösterecektir.

Sağlık sınıfında olan, kamu sağlığı için özveri ile çalışan Veteriner Hekimlerimizin de tüm bu nedenlerle “Sağlıkta Şiddet Yasasına” dahil edilmesi, Ayrıca MADDE 1- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunununa; Kamu, özel sektör ve serbest Veteriner Hekimlerin Sağlık Sınıfı çalışanlarına eklenmesi gerekmektedir.


Saygılarımla

Veteriner Hekim

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 10.000.
10.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın karar vericilerden cevap alma ihtimali artar.