Petition Closed

STOP HAATZAAIENDE EN BEDREIGENDE YPFDJ CONFERENTIE

This petition had 61 supporters


Ik, ondergetekende, verklaar officieel hiermee aan de politie van Nederland dat ik vrees voor mijn veiligheid en de veiligheid en leven van mijn familie, in verband met de komende conferentie van een gevaarlijke Eritrese groep, YPFDJ genaamd. De YPFDJ is de jongerentak van de partij die de macht heeft in Eritrea, het land dat ik ben ontvlucht vanwege de dictatuur die daar heerst, en voor het gevaar dat ik daar loop op onmenselijke behandeling en martelingen. De YPFDJ-groep heeft de leden opgeroepen van over heel Europa, voor een bijeenkomst in Nederland, volgende week, van 13 tot 17 April, 2017. Niemand weet in welke stad of op welk adres de bijeenkomst plaats vindt.

Ik doe aangifte omdat ik mij bedreigd en onveilig voel. De YPFDJ verklikt mensen die oppositie voeren tegen het regime van dictator Isaias Afewerki. De YPFDJ is nu in Holland en het maakt onderdeel uit van de heersende partij van de dictator Isaias Afewerki.

De YPFDJ weet waar ik woon en ook waar mijn familieleden zijn. Zij kunnen dit weten omdat zij deze gegevens direct achterhalen via de ambassade en de Eritrese inlichtingendienst. Wij weten dat de YPFDJ mensen die het niet eens zijn met het regime verklikt, intimideert en fysiek bedreigt. Ik voel mij bedreigd omdat de belangrijkste doelstelling van de bijeenkomst die zal worden gehouden in Nederland is om mensen zoals mij te intimideren en te stoppen.

Er is genoeg bewijs dat tijdens deze bijeenkomsten de YPFDJ-leden instructies ontvangen van het hoofd van de YPFDJ uit Eritrea. Dit is Yemane Gebreab, die ook het politieke hoofd is van de PFDJ en de rechterhand is van President Isaias Afewerki en ook de militia Eri-Blood aanvoert. Eri-blood is een gewapende militia groep.

1.     Yemane Gebreab gaf bij een eerdere bijeenkomst in Duitsland in 2015 duidelijke instructies aan de leden van de YPFDJ om iedereen te vernietigen die tegen de huidige dictatuur van Eritrea is. De speech waarin hij deze instructies uitsprak staat op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hgybg30fy .

2.     Ik vrees dat ze deze bijeenkomst in Nederland houden om deze instructies uit te voeren tegen ons. De YPFDJ is de veiligheidsdienst van Eritrea in Nederland.

3.     Op 27 Januari 2016 werd hierover door de rechter in Amsterdam ook een uitspraak gedaan naar aanleiding van een zaak die door het hoofd van de YPFDJ, Meseret Bahlbi, was aangespannen tegen professor van Reisen. De rechter ontving ook deze video.

4.     Ik vrees dat de YPFDJ deze illegale activiteiten zal uitvoeren.

5.     De afgelopen weken hebben vertegenwoordigers van de PFDJ, huis aan huis, fondsen geworven voor de YPFDJ conferentie. De Eritrese gemeenschap wordt gedwongen om 50 euro te betalen als bijdrage voor de YPFDJ bijeenkomst en tegelijkertijd de 2% belasting (de bijdrage voor de opbouw van Eritrea). We worden gedwongen deze bijdragen te betalen. Deze vertegenwoordigers werken onder de mom van “Eritrese gemeenschapsorganisaties”, maar zijn in werkelijkheid agenten voor de ambassade van Eritrea en de enige politieke partij de PFDJ. Als we deze bijdragen niet betalen worden we geïntimideerd en heeft het allerlei sancties ten gevolg. Niet alleen voor onszelf maar ook voor familieleden hier of zelfs in Eritrea. Ik word op deze manier afgeperst. We zijn bang voor de bedreigingen en gevolgen als we niet betalen.

6.     De YPFDJ verzamelt geld in met valse betalingsbewijzen.

7.     Bij de bijeenkomsten is er een door PFDJ en de YPFDJ opgeleide knokploeg – of gewapende militia, die Eri-Blood heet. De leden van deze knokploeg komen uit verschillende landen en is zeer gewelddadig en bedreigend naar leden van de Eritrese gemeenschap in Nederland.  De YPFDJ verspreidt openlijk foto’s van deze militia op sociale media. Ze bedreigen tegenstanders van het regime. Zie  dit artikel: https://martinplaut.wordpress.com/tag/eri-blood/  of fotos als je googelt ( google “Eri-Blood”).  Deze foto’s zijn ook aan de rechtbank in Amsterdam getoond.

8.     Sommige leiders van de YPFDJ worden geselecteerd voor speciale kader en militia training in Eritrea en zij worden aangemoedigd om wapens te dragen. Ze zijn getraind om mensen zoals ik te intimideren.

9.     De YPFDJ werkt volledig in het geheim. En ik heb geen idee wat er gaat gebeuren. Niemand weet waar de bijeenkomst plaats zal vinden. De geheimhouding van de locatie en het programma toont aan dat ze iets gevaarlijks plannen.

Juist vanwege die geheimzinnigheid ben ik nog angstiger en voel mij bijzonder bedreigd.Today: Mohamed Kheir is counting on you

Mohamed Kheir Omer needs your help with “VERKLARING: YPFDJ CONFERENTIE IS BEDREIGEND EN INTIMIDEREND VOOR MIJ EN DE ERITRESE GEMEENSCHAP”. Join Mohamed Kheir and 60 supporters today.