Petition update

kdv hesaplama yüksek oranlar ile yapılıyor

eldal salim
Bulgaria

Oct 28, 2017 — 

kdv hesaplama yüksek oranlar ile yapılıyor. 
Bu rapor, AB-28 Üye Ülkelerindeki verimliliğe özel önem verilerek katma değer vergisini (KDV) analiz etmektedir.
ve Türkiye, 2009'dan 2013'e kadar olan süreçte. Sonuçların analiz sonuçlarına göre, en yüksek
2013 yılında Hırvatistan'da verimlilik oranı (50.8) kaydedildi. Bu, Hırvatistan’ın katma değer vergisi gelirlerini gösteriyor.
Devlet bütçesindeki gayri safi yurtiçi hasılanın yüzdesi, Türkiye’ye göre çok yüksekti (12.7).
(9,0) 2013'te. Assuch, KDV, AB-28 Üye Devletleri ve birçok ülkede en önemli vergilerden biridir.
Türkiye gibi dünya çapında. AB-28 Üye Devletleri ve Türkiye'de mevcut KDV sistemi oldukça karmaşıktır.
Sınır ötesi faaliyet gösteren artan sayıda şirket. Yatırım, rekabet gücü ve büyümeyi arttırmak,
Tek bir KDV alanının oluşturulması için KDV üzerine bir eylem planı önerilmiştir. KDV sisteminin daha fazla olması gerekiyor
İşletmelerin kullanması için verimli ve basit.
Anahtar Kelimeler: Katma değer vergisi (KDV), vergi verimliliği, maliye politikası, vergi sistemi


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion

Please enter a comment.

We were unable to post your comment. Please try again.