Petition Closed

Podpora novému vizuálnímu stylu Masarykovy univerzity

This petition had 97 supporters


My, níže podepsaní studenti a sympatizanti Masarykovy univerzity, chceme vyjádřit symbolickou podporu novému logu. Chceme vyvážit jeho ukvapenou kritiku našimi konzervativnějšími spolužáky tak, aby jejich protest nevyvolal zdání jednomyslného odmítnutí.
Naše univerzita je mladá, otevřená a progresivní.
Věříme tomu, že nový jednotný vizuální styl vytvořený Studiem Najbrt bude Masarykovu univerzitu reprezentovat dobře. Vychází mj. z funkcionalistické tradice města Brna. Jsme přesvědčeni, že ze strany zadavatele i zhotovitele se jedná o důkladně promyšlený krok. Nechť kvalitu nového loga prověří čas.
Impulsivní odmítání nového by nemělo být univerzitnímu prostředí vlastní. Zvyk není argumentem pro uzavírání se před vývojem.

Promo video

Článek o novém logu

Rozhovor s autoryToday: Robert is counting on you

Robert Vysoudil needs your help with “Vedení Masarykovy univerzity: Podpora novému vizuálnímu stylu Masarykovy univerzity”. Join Robert and 96 supporters today.