Validebağ Korusu’nu ve içindeki binaları ticarethane olarak görmekten vazgeçin !

Validebağ Korusu’nu ve içindeki binaları ticarethane olarak görmekten vazgeçin !

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ve tarafına Validebağ Gönüllüleri bu kampanyayı başlattı

Validebağ Korusu içinde yer alan atölye binaları, geçirdiği restorasyon sonrası, tüm itirazlarımıza ve uyarılarımıza karşın, Validebağ Öğretmen Evi Müdürü İsmail Kahraman tarafından kafe olarak açılmıştır.

Validebağ Gönüllüleri olarak bu binaların eğitim, kültür ve sanat amaçlı olarak kullanılması için defalarca dilekçeler verdik.

Israrlı taleplerimiz sonucunda binanın bir bölümüne kitaplık rafları yerleştirildi ve bu bölümde mahalle sakinlerinin kitap okuması konusunda mutabık kalındı.

9 Şubat 2018 tarihinde Validebağ Gönüllüleri’nin çağrısıyla ve öncülüğünde mahalle sakinleri kitaplığa kitap bağışlamaya ve bu alanda kitap okumaya başladılar.

Kitapların ve kitap okuyanların sayısı hızla arttı. Fakat 10 Mart Cumartesi günü, bağışlanan 300 civarında kitap, 11 Mart Pazar günü ise kitaplık rafları İsmail Kahraman tarafından kaldırıldı. Haiz bulunduğu yetkiyi, mensubu olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’nın adına yaraşır şekilde, halkın eğitilmesi doğrultusunda kullanmak yerine, “müşteri” sayısını arttırmayı takıntı haline getiren Validebağ Öğretmenevi Müdürü İsmail Kahraman’ı kınıyor, en kısa zamanda :

-              Kitaplık raflarının yerine takılmasını, 

-              Anılan bölümün kitaplık ve okuma salonu olarak tahsis edilmesini ve bunun, Mustafa Necati Bey Kitaplığı ve Okuma Salonu tabelası asılarak belgelenmesini,

-              Kitaplıktan ve okuma salonundan tüm halkın, özellikle öğrencilerin yararlanmasının sağlanmasını,

-              Kitaplarımızın tümünün geri verilmesini,

-              Validebağ Gönüllüleri’ni yok saymaktan ve hasım olarak görmek yerine, haklı taleplerimize kulak vermesini,

-              Validebağ Korusu’nu ve içindeki binaları bir ticarethane olarak görmekten vazgeçmesini

talep ediyor ve bekliyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.