Vakıf üniversitelerindeki ücretler, devlet üniversiteleri ile net üzerinden eşitlensin!

Vakıf üniversitelerindeki ücretler, devlet üniversiteleri ile net üzerinden eşitlensin!

1.414 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
Başlama tarihi:
Muhatap:
yükseköğretim kurulu

Bu kampanya neden önemli?

17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan YÖK Yasası’nın üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Yasaya göre, vakıf üniversitesi öğretim elemanları ile devlet üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının ücretlerinin eşitlenmesi gerekiyordu.


MADDE 11 
“Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır.”


Söz konusu maddeye rağmen, vakıf üniversiteleri, ücretleri eşitlemedikleri gibi akademisyenlerin haklı taleplerine işten çıkarmalarla cevap verdiler. Yök'ün cezasızlık politikalarından güç alan bu uygulamaların gayrı meşruluğu, kamuoyu tarafından da görülmekte, konuyla ilgili hemen her gün yazılı ve görsel basında haberler çıkmakta, mecliste soru önergeleri verilmekte, akademisyenler çeşitli üniversitelerde gösterilerini sürdürmektedir. 


Bu süreçteki bir başka gelişme de güvence altına alınmış hakları gasp edilmiş bir akademisyenin çalıştığı üniversiteye açtığı davanın sonuçlanmasıdır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi'nin verdiği karara göre, ücretlerin net üzerinden eşitlenmesi gerekliliği kesin olarak karara bağlanmıştır.


Bu şartlar altında YÖK'ün hukuksuzluğu sürdüren vakıf üniversitelerini denetlemesini, ücretlerin YÖK Yasası'na ve idare mahkemesi kararına uygun şekilde net ücret üzerinden eşitlenmesine yönelik kararın vakıf üniversitelerine acilen bildirilmesini, ücret eşitliğini kabul etmeyen üniversitelere ağır cezalar verilmesini, haklı talepleri nedeniyle işten çıkarılan akademisyenlerin görevlerine iade edilmelerini, işten çıkarılma kararlarını uygulayan yöneticiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz. 


Üniversiteleri dahi hukuksuzluğa teslim olmuş bir ülkede, özgür insanlar yetiştirilemeyeceği bilinciyle desteklerinizi bekliyoruz. 


#eşitişeeşitücret

1.414 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.