Jiří je nevinný!

Jiří je nevinný!

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Student z EDU started this petition to Všichni na EDUCAnet and

Jiří Štěch byl násilně odveden ze třídy a je trestán za vtip!
Nezaslouží si být vyloučen! Postavme se za něj, pomozme mu z Bohnic!
Vše co je v médiích je lež!
-Student z EDUCAnet

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!