UZMAN'lar + ASTSUBAY'lar HAK'larınız için hala İMZA'lamadınız mı..❗

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 15.000.


1.1980 Darbesi İtibariyle TSK'li Mensupları arasına ANAYASA'nın 10.Md ne aykırı bir şekilde General /Amiral ve ÜSTSubay'lar Lehine, daha ALT Rütbedeki TSK'leri Mensupları Aleyhine EKONOMİK, SOSYAL, HUKUK'sal İMTİYAZ ve AYRICALIK'lar zaman içinde TSK'nin PEYGAMBER OCAĞI kimliğinden uzaklaşmasına neden olmuştur.

2. 2015 Seçimleri hemen öncesinde Dönemin AKP Başbakanı tarafından MİTİNG ve TV proğramlarında ASTSUBAY ve EMEKLİ'lerinin MAKAM ve GÖREV Tazminatını veriyoruz demesine ve Hükümet Proğramına da girmesine rağmen aradan geçen 3.5 yıl içinde bu SÖZ' ün NİÇİN tutulmadığı, Ne zaman tutulacağı konusunda MSB'lığı birimlerine sormamıza rağmen ŞEFFAF, Anlaşılır bilgi alınamamış, aksine her defasında ya BÜTÇE ya da Ekonomik sorunlar öne sürülmüş ancak aynı dönemde HAKİM, SAVCI, AKADEMİSYEN, DOKTOR'lar dahil toplumun bir çok sorununa çözüm üretilmiş, ASTSUBAY ve UZMAN Erbaşlar ile UZMAN JANDARMA'ların sorunları sahipsiz bırakılmıştır.

3. Sn Cumhurbaşkanımızın ASTSUBAY'ların Göreve Başlangıç Dereceleri adaletsizliği konusunda HAZİRAN 2018 ayında HAYIRLI OLSUN demesine rağmen aradan geçen 7 aya rağmen Devletimizin birimlerinin hala ÇÖZÜM üretememesi nedeniyle

Devletimizi ACİZ duruma sokmak veya ACİZ gösterme gayreti içindeki HAİN FETÖ vb yapıların hala ETKİN bir şekilde varlığından ENDİŞE ediyoruz.

4. 10 Yıllardır ÇALIŞMA'lar DEVAM ediyor söylemleri toplum nezdinde OYALAMA, Geciktirme, Geçiştirme olarak algılanmaktadır. ASPARAGAS, ŞEFFAF bilgilenme ihtiyacına CEVAP verilmemesi toplumun AİDİYET duygusunu zedelemekte, Devletine GÜVEN duygusunu yaralamaktadır.

5. ASTSUBAY'lar Olarak
1. MAKAM ve GÖREV Tazminatı Talebi;
a) 2015 Seçimlerinden hemen öncesinde KONYA ve MALATYA Mitinglerinde Dönemin Başbakanı '' ASTSUBAY ve EMEKLİ'lerinin MAKAM ve GÖREV Tazminatını veriyoruz'' dedi
b) Aradan geçen 3.5 yıl içinde ASTSUBAY'lara verilen bu SÖZ NİÇİN tutulmadı, Ne zaman tutulacak, Vaz mı geçildi Genel Kurmay ve Hükümete BİMER kanalı dahil her sorduğumuzda NET, ŞEFFAF, ANLAŞILIR bilgilendirme yapılmadı, bu durum toplumun Devletine GÜVEN ve AİDİYET duygusunu yaraladı
c) ASTSUBAY toplumu şu an itibariyle kendisinin KANDIRILDIĞINI düşünüyor
d) Halı hazırda SUBAY'lar EMEKLI olduklarında dahil toplam 6 Farklı isim altında TAZMİNAT almaya devam etmektedir (1. MAKAM Tazminatı 2. Görev Tazminatı 3. Temsil Tazminatı 4. Komutanlık Tazminatı 5. Komkarsu Tazminatı 6. Kadrosuzuluk Tazminatı) Astsubaylar ise hiç birini almamaktadır

2. GÖREV'E BAŞLANGIÇ DERECE'lerimizin Adaletli olması Talebi ;
a) MYO mezunlarımız için 9.Derecenin 2.Kademesi, LİSANS mezunlarımız için 8.Derecenin 1.Kademesi olacağı konusunda sn Cumhurbaşkanı 7 Ay önce HAYIRLI OLSUN demiştir
b) Yıllarca BEKÇİ, Meclis Stenoğrafları, Ziraat Ev Ekonomistleri, POLIS'ler dahil birçok meslek gurubu göreve 9-2'den başlarken, MYO Mezunu ASTSUBAY'lar bu haktan mahrum bırakılmış yıllarca 9-1'den yani 1 Kademe geriden Göreve başlatılmıştır
c) MYO mezunu Astsubaylar Göreve 9.Derecenin 2.Kademesinden (9-2' inden)
LISANS mezunları ise 8. Derecenin 1. Kademesinden 8-1' inden) göreve başlatılmalıdır. Geçmişe yönelik intibaklar buna göre yapılmalıdır.

3. LISANS Düzeyinde EĞİTİM HAK'kı Talebimiz;
a) MERMER'cilik, BALIK'cılık, TAKI'cılık bölümleri dahil LISANS Düzeyinde EĞİTİM alırken Astsubayların MYO Düzeyinde kalması ÇAĞDIŞI dır
b) Emrimizdekiler bile LİSANS Düzeyinde iken
c) 47 Yıl önce dahi Astsubayların emrindekilerin Eğitim seviyesinden bir üst seviyede olması gereği savunulurken
d) Hızla gelişen Teknolojik gelişmeler TSK' lerimizin dünya orduları içinde GÜÇLÜ yerini muhafaza etmesi gereği MYO Eğitim seviyesi ÇAĞ'ın gerisinde kalmaktadır
e) ANAYASAL bir HAK olan EĞİTİM seviyemiz LISANS Düzeyine çıkarılmalıdır

4. TSK'de ADİ MALÜL Olmak
a) Her Subay, Astsubay, Uzman Erbaşlar TSK'ne Uzun Sağlık Testlerinden sonra SAĞLAM raporu alarak giriyor, zaman içinde TSK'nin ağır ve zor şartlarında hastalanıyor ve TSK'de GÖREV YAPAMAZ RAPORU ile TSK'ile ilişiği kesiliyor SORUN BUNDAN SONRA Başlıyor
b) 2008 den ÖNCE Mesleğe girenler ile SONRA girenler arasında DAĞ'lar kadar UÇURUM oluşuyor.
c) 2008' den sonra mesleğe girenler 5510 sayılı kanundan adi malullük maaşı olarak 1500 lira iken 2008'den önce ADİ MALÜL olanlar 2300 Tl civarında malüllük maaşı alıyor
d) 2.3.4.5.6. Dereceden Adi malullük maaşı ile sağlık sorunları ile uzaklaştırılmaları, Ekonomik olarak büyük mağduriyet yaşamalarına neden olmaktadır
e) Emsalleri gibi heryıl 1 KADEME ilerlemesi ile yıllar içinde meslektaşları gibi 3600 EK gösterge ve 1.Dereceden Emekli olma hakkı ve VAZIFE Malülü statüsünde sayılmaları acılarını kısmen hafifletecektir. Bu konuda mağdur yaklaşık 10.000 kişi var

5. 3795 Sayılı kanun gereği;
a) Teknisyen, Makinist, Operatör Astsubaylara da MYO mezunlarımız için TEKNİKER ÜNVAN'ı,
b) 3 yıl süreli Yüksek okul mezunlarına YÜKSEK TEKNİKER
c) LISANS Düzeyinde EĞİTİM alanlara da TEKNİK ÖĞRETMEN Ünvanı verilerek kanundan faydalandırılmaları sağlanmalıdır.

6. SİCİL AFFI, Yıllar içinde TSK Mensupları haricinde tüm kamu Personelini kapsayacak şekilde bir çok AF yapıldı, TSK Mensupları içinde Yüz Kızartıcı olmayan SUÇ'dan sadece 1 gün 10 gün vb CEZA aldığı için 30 Ağustos inadına 365 gün sonra terfi edebiliyorsunuz. Oysa Emniyet Personeli aldığı CEZA günü kadar gün, ay sayusı kadar nasbı ikeri götürülüyor. TSK Mensupları ise sayılı günler aldıkları cezalar nedeniyle 1 yıl geç terfi ediyor bu durum ÖMÜR Boyu CEZA'ya bu da Ekonomik boyutta Cezaya dönüşen adaletsizliğe dönüşüyor, bunun ortadan kaldırılması için SİCİL AFFI gereklidir

7. UZMAN Erbaşlara KADRO SÖZ'ü Devletimiz bir çok birimi tarafından verilmesine rağmen halen gerçeklelmemiştir

8. Hergün ŞEHİT ve GAZİLER veren TSK nin KAHRAMAN Mensupları birçok kamu Personelinden daha çok hakettiği 3600 EK göstergeleri verilmelidir.

9. Aidatını ödeyen Siviller bile ORDUEVİ'ne girebilirken UZMAN Kardeşlerimiz Orduevi, Askeri kamplardan faydalandırılmamasını anlamakta zorlanıyoruz, bu adaletsizlik düzeltilmelidir.

10. 6000 sayılı kanun mapdurları UZMAN Erbaşlar 45 Yaş mağduriyeti nedeniyle TSK' deki yılların emeğini hiçe sayarak sanki hiç TSK'lerde görev yapmamıl gibi Emekliliğine güne ve aylar kala Sivil memur olarak EMEKLİ olmak zorunda kalan Silah Arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilmelidir.

11. Mesleğe yeni giren ile yıllarca emek eden Mensupları arasında Spor performansları, maaş ve rütbe ve kıdem farklarının adaletli bir şekilde düzenlenmelidir

❗SON SÖZ :❗
1.1980 Darbesi öncesinde YARBAY = KD. BÇVŞ'tur

2. Kenan EVREN Başçavuş benim Teğmenimden fazla alamaz dediği an itibariyle TSK' leri içine EKONOMİK, SOSYAL, HUKUK'sal Ayrımcılık başlamış, Silah Arkadaşlığımıza NİFAK Tohumları atılmıştır

3. Darbe sonrası 1982'de Genel Kurmay Bşk. ları 1984'de Kuvvet Komutanları, 1986'da Tüm General ve Amirallere, 1990'da Kd. Albaylara 1991'de Albaylara, 1993 itibariyle de tüm Yarbay Rütbesi MAKAM Tazminatı almaya Hak kazanmış ancak daha ALT Rütbedekiler her defasında Es geçilmiş, ötelenmiştir.

2 MİLYON ASTSUBAY ve UZMAN Erbaş EMEKLİ ve AİLE'leri ile Huzursuz ve RAHATSIZ dır..!
- SÖZ verilen HAK'larımız ve belirtilen Adaletsizlikler konusunda Olumlu veya Olumsuz DOĞRU, ŞEFFAF Bilgilendirme yapılmadığı için RAHATSIZ dır..!
- MUHATAP Alınmadığı için RAHATSIZ dır..!
- Emekli olduğunda GÖREV ve SORUMLULUK durumumuza göre ADALET 'le ADİL HAK Paylaşımı YOK olduğu için RAHATSIZ dır..!
- Silah Arkadaşlığı yaptığımız kişilerle 2-3 katları bulan İMTİYAZ' lı Emekli Maaşı FARK'ları ve Ayrımcılığından RAHATSIZ..!
- YOKSULLUK Sınırının 2 kat dan fazla Emekli Maaşı almaya LAYIK görüldüğü için RAHATSIZ..!
- Sorununu İNSANCA Anlatabileceği Yetkili bulamamaktan RAHATSIZ..!
- Yüksekten bakan, Kibirli, Asabi, Ben ne istersem, Ne zaman istersem o zaman Çözerim zihniyetindeki METAL Yorgunluğuna kapılmış duygusuz Bakan, Vekil ve Bürokratlarından RAHATSIZ..!!
- İstedikleri herşeyi bir Gecede çözebilen konu ASTSUBAY ve UZMAN kardeşlerimiz olunca KANUN, BÜTÇE, İmkanlar diye herşeyi SORUN eden Zihniyet den RAHATSIZ..!
- Biz ASTSUBAY'lar ile UZMAN Kardeşlerimizin İÇLER ACISI durumunu, MALÜL, RE'SEN, Askeri Öğrenciler ile GAZİ'lik HAK'ları olup verilmeyenler Dertleşecekleri, Çaresizliklerini Anlatabilmek için Sn Cumhurbaşkanımızın etrafındaki ÇELİK ZIRH' ı geçip etrafındaki Bürokratlarca Sn C. başkanına ulaştırılmamaktan RAHATSIZ..!

HAYVAN'ların bile AİLE'lerine sahip çıkıp korurken Genel Kurmay Bşk.lığı ile MSB'lığının en tepedekiler haricinde UZMAN, ASTSUBAY ve Genç SUBAY'ları sahiplenmeyişinden RAHATSIZ.!