Kampanya Kapatıldı

Uzman Jandarma personeli Astsubay rütbesine terfi ettirilsin

Bu kampanya 7.376 destekçiye ulaştı


Madde 91 - Kadrosu kaldırılmış olanların memurlukla ilgileri, emeklilik ve bu kanunda yazılı aylık ve aile ödeneği hakları ile yükümlülükleri devam eder.

Kadrosu kaldırılmış olan memurların, kendi kurumlarında veya başka kurumlarda eski sınıflarındaki derecelerine eşit bir göreve atanmaları mecburidir; atandıkları göreve başlamıyanlar memurluktan çekilmiş sayılırlar.

Kadro kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar varken bunların sınıf ve derecelerinde boşalacak kadrolara başkaları atanamaz.

(Ek: 31/7/1970 - 1327/42 md.) Kadrosunun kaldırılması sebebiyle açıkta kalan memurlar 71 inci madde esaslarına uyulmak kaydiyle diğer bir sınıftaki kadrolara da atanabilirler. Kanun iki yıldır ihlal edilmektedir. Bu nedenle kadrosu kapatılan uzman jandarma personelinin Astsubay rütbesine terfi ettirilmesi veya Astsubay kadrosunda çalışan Uzman Jandarma personelinin aynı özlük haklarına yukseltilmesinin kanuni zorunluluk olduğunu yetkililere bildirmek istiyoruz.Bugün Isa imzanı bekliyor!

Isa Pekgoz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Uzman Jandarma personeli Astsubay rütbesine terfi ettirilsin». Isa ve imza atan diğer 7.375 kişiye katıl.