Astronotlarda Osteoporoz Oluşmasını Engelleme

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


 

Uzayda yerçekimi olmadığından kemiklere biyostimulan baskı uygulanmaz ve rezorpiyon ile formasyon faaliyetleri zorlaşır. Öyle ki, uzayda 4-6 ay kalan astronotlarda ortalama %15 oranında kemik direnci kaybı olmakla birlikte bazı astronotlarda bu oran %25’e kadar çıkmaktadır.Uzaydan dönen astronotlar osteoporoz, hiperkalsemi, hipokalsemi gibi hastalıklardan müzdarip olabilir, kemik kırılmaları ve kas ağrılarıyla karşılaşabilirler.1961’de gerçekleşen ilk insanlı uzay görevinden bu yana uzay ajansları, astronotların bu problemlerine problemlerine çözüm bulmaya çalışıyor.
Kemik rahatsızlıklarına yönelik sorunları çözmek adına NASA’nın uzayda izlediği tek çözüm yolu osteoporoz ilaçları. Geliştirilen ilaçların %76.4’ü kemik faaliyetlerini önceden üretilmiş yapım birimleriyle destekliyor.Kalan %23.6’lık kısmın amacı bizim projemiz gibi kemiği uyarmak olsa da ilaçlar ya yeterli uyarıyı yapamıyor ya da uyarıyı yaparken vücuda zarar veriyor.

Bu sorunu çözerken izlediğimiz yol gereği, yer çekiminin yarattığı uyarıcı etkiyi düşük güçte He-Ne lazerleri kullanarak yaratacağız.Bunu sağlamak adına, kemiğin akupunktur noktasına iki haftada bir olmak üzere her uygulamada 30 saniye/cm2 dozajında stimülasyon tedavisi uygulanacak. Dozajları uzman desteğiyle belirlemiş olup He-Ne lazerinin kemiğe uyarıcı etki yarattığını kanıtlayan pek çok makale inceledik.
He-Ne lazerinin, kemik erimesini engellemenin yanı sıra vücuda pek çok yararlı etkisi de olacak.
Örneğin, astronotların mitokondrial aktivitesinin verimini artırıp ATP üretimini hızlandıracağından astronotlardaki enerji üretim seviyesini yükseltecek.
Bunun yanı sıra Kemiklerin sürekli uyarılması, antibakteriyal etki oluşturarak ve antikor üretimini artırarak astronotların hastalık direncini güçlendirmesini sağlayacak