Petition Closed

Höj en modig röst i världen!

This petition had 2,186 supporters


Vi inbjuder alla människor av god vilja - oavsett religiös eller kulturell bakgrund - att underteckna detta öppna brev. Stort tack till alla! 

 

Öppet brev till vår regering

Vi som skriver detta brev driver Sveriges största blogg för unga katoliker, men den här gången handlar det inte om den katolska kyrkan. Istället vill vi berätta att vi sedan länge oroligt följer utvecklingen i Mellanöstern, och sedan Isis (eller Is, som de också kallas) gått in i Irak har den molande oron förbytts i en akut smärta. 

När Isis intog Mosul gav de oss en symbol för att uttrycka vår solidaritet och förtvivlan - ن‬‎. Det är en arabisk bokstav, och den första bokstaven i ordet ”Nasaré” som länge använts som en nedsättande benämning på kristna. Tecknet klottras på kristnas hem för att markera att de är utdrivna. Detta tecken har vi nu gjort till vårt och vi bär det med stolthet. Även muslimer i Irak bär tecknet för att visa sitt stöd för sitt lands förföljda minoriteter. 

Vi har blivit en del av en våg av upprörda och höjda röster som rullar fram över världen. En del av en rörelse som inte stillatigande kan låta ytterligare folkmord äga rum, en rörelse som vill tro att världssamfundet inte skall vända bort blicken. 

Men i Sverige har det nästan gått obemärkt förbi. De irakiska minoriteternas lidande har hamnat i skuggan av konflikterna i Gaza och Ukraina. Hur är det möjligt? Människor flyr till fots och det enda de får behålla är kläderna på kroppen. Hela samhällen utraderas. Varje dag kommer vittnesmål om avrättningar, tortyr och våldtäkter. Och för en gångs skull är det inte svårt att ha en åsikt om en mellanösternkonflikt. Försvarslösa minoriteter förföljs av en terrorgrupp som är så extrem att andra terrorgrupper tar avstånd ifrån dem. Det är dags att ta ställning! Det är inte svårt att välja sida denna gång!

 

Nu skriver vi till er, vår regering. Vi ber er om två saker: 

Höj en modig röst i världen. Verka för att FN ska utfärda en resolution om en "Safe haven" på Nineveslätten. Mana människor till att göra plats i sitt hjärta för ytterligare en humanitär katastrof. Världssamfundet måste försöka skydda dessa människor – på den plats där dessa folk har levat i tusentals år: Nineveslätten. Det är säkert jättesvårt. Vi måste försöka ändå.

Visa solidaritet med alla svenskar med rötter i Irak, Syrien och Libanon. (Assyriska riksförbundet uppskattar att det finns 120 000 svenska assyrier – och det är inte den enda folkgrupp som berörs). De följer skräckslagna utveckligen i sina hemländer. De behöver veta att svenska makthavare står vid deras sida, och de behöver hjälp från er att nå ut med sina vittnesmål till alla svenskar som vet väldigt lite om vad som pågår. Ni kan vara deras röst! 

 

Vad väntar ni egentligen på?

Paula Moussali, PTP psykolog - arbetar med trauma och flyktingkris

Patrik Heikkilä, studerande vid S:t Sigfrids prästseminarium 

Birgitta Gelotte, ungdomskonsulent SUK Väst Today: Sveriges Unga Katoliker is counting on you

Sveriges Unga Katoliker needs your help with “Utrikesdepartementet: Höj en modig röst i världen!”. Join Sveriges Unga Katoliker and 2,185 supporters today.