Petition Closed

Få Linköpings gymnasieskolor att ta ansvar för nollningen

This petition had 80 supporters


När man börjar på en ny skola är allt lite läskigt, man kanske har flyttat eller inte kommit in på samma skola som alla ens kompisar. Detta leder så klart till en hel del nervositet inför skolstarten.

Universitetet löser detta genom att anordna en mottagning där de nya studenterna tas om hand av äldre studenter (faddrar). Mottagningen består av diverse events med syftet att få de nya klasserna/studenterna att skapa sig bekantskaper eller rentav vänner.  Hälften av alla events är alkoholfria och det är strängt förbjudet för faddrar att hetsa de nya studenterna till att dricka. På varje event där det kan förtäras alkohol finns det minst två nyktra faddrar per 20 nollan. Andra faddrar är med, men är inte nödvändigtvis nyktra. De nyktra faddrarnas ansvar är att se till så att ingen ny student dricker sig för full, att alla kommer hem ordentligt och att visa att man inte behöver dricka för att ha kul. Detta är universitetsnollningen i ett nötskal.

På gymnasiet är det en annan femma. 15/16 – åringar som är för fulla för att stå medan deras "faddrar" skriker glåpord med megafon och kastar ägg på dem. De uppmuntras att bada i fontäner mitt i natten i början av hösten. Allt detta medan vissa faddrar bär overall – något som är mycket starkt kopplat till Universitetet och därmed påverkar dess rykte bland både invånare och framtida studenter.

Vi som är studenter på Universitetet bryr oss därför att dessa "faddrars" beteende påverkar Universitetets rykte och därmed vårt egna. Vi bryr oss som människor för att det inte är så här man behandlar en medmänniska. Det skulle kunna vara våra syskon som går på rad med ägg i håret medan en annan skola kallar deras nya skola för "bordell". Det kunde ha varit vi som gick där, nedfrusna efter att ha badat i fontänen i den kyliga septembernatten. Det kan vara våra barn i framtiden som är för fulla för att gå och inte kan ta sig hem.

Men det slutar nu.

Vi vill få Linköpings gymnasieskolor att ta ansvar för sina nya elever och deras hälsa och välmående. Detta genom att

  • Upprätta en mottagningspolicy som specificerar vad som får och inte får pågå under nollningen
  • Anpassa antalet faddrar efter hur många nya elever som tas emot samt utbilda dem om mottagningspolicyn
  • Införa allvarliga konsekvenser för de som bryter mot mottagningspolicyn
  • Anordna officiella event på skolan utan alkohol

Gymnasieskolans styrdokument påpekar att utbildningen ska gestalta och förmedla värden som "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor[.]" (Gy11, s.5) I samma stycke skrivs också att detta ska ske genom "individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande." På samma sida skrivs också att eleverna inte ska utsättas för kränkande behandling och att "alla tendenser till diskriminering eller kränkande behandling [aktivt ska] motverkas." – Det kan inte bli tydligare att detta faller inom skolans uppdrag.

För närvarande vill inte gymnasieskolorna kännas vid att en nollningstradition existerar och de har aktivt tagit avstånd från allt som heter nollning. Vi vill att skolorna tar det ansvar som regeringen ålagt dem och värnar om våra ungdomars hälsa och framtid.Today: Zabine is counting on you

Zabine Bredberg needs your help with “Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun: Få Linköpings gymnasieskolor att ta ansvar för nollningen”. Join Zabine and 79 supporters today.