Petición cerrada

USO DEMANA LA PRORROGA I L'APLICACIÓ DE LA NOVA NORMATIVA SOBRE JUBILACIONS PARCIALS.

Esta petición ha conseguido 404 firmas


FEUSO ILLES BALEARS sindicat majoritari de la concertada (ordinària i educació especial) i dels docents de religió de llles Balears, demana una vegada més, que els docents de les Illes Balears d'aquests col·lectius puguin seguir jubilant-se parcialment.

L’assumpció d’aquestes quotes no causaria cap perjudici a les arques públiques, sinó al contrari. També demana ​​a l'administració aplicar la nova normativa sobre jubilació parcial i per això ha registrat a la Conselleria d’Educació una petició perquè es dictin les instruccions que permetin aplicar la possibilitat d’acumular hores en períodes plurianuals dels treballadors de la concertada i professors de religió que accedeixin a la modalitat de jubilació parcial a través d’un contracte de relleu.

El sindicat USO en 2012 va presentar un estudi sobre la rendibilitat de les jubilacions parcials dels docents de l’ensenyament concertat pel Govern. En concret, l’estalvi mitjà era d’uns 5.300 euros anuals per persona.

Des de l’any 2013 on abans l’empresa cotitzava un 100% sumant la cotització del jubilat (25%) i la de la persona que li rellevava (75%) va passar a ser del 105%; i l’any 2014 va ser d’un 110% i així progressivament fins a arribar al 100% del jubilat i el relevista entre un 65% i un 75% que eren els marges permesos. L’ estudi demostrava que era rendible concedir les jubilacions parcials als treballadors del sector concertat, fins i tot com a mesura d’estalvi.

El que demanem a l’ administració és que, sobre la base de l'estudi actual que hem fet, se segueixin concedint les jubilacions. Perquè vam demostrar que concedir una jubilació parcial a un docent suposa un estalvi a les arques públiques. Si tenim en compte que a aquesta persona encara li queda una vida laboral d'aproximadament 3 anys, doncs la jubilació anticipada és gairebé als 62 anys, això suposa un estalvi durant aquests 3 anys, és a dir que és una mesura d'estalvi, perquè l'administració es desprèn de persones amb molts triennis i sexenni i entren unes altres que no tenen cap tipus d'antiguitat, i alhora s'està fomentant l'ocupació (objectiu principal de l'origen de la jubilació parcial).

Educació va acceptar la proposta de FEUSO ILLES BALEARS en 2017 perquè els treballadors que al seu moment no van poder accedir als Acords d’empresa l’any 2012, es puguin adherir a un nou acord sobre la base del Reial decret Llei 5/2013 de 15 de març.

Des de FEUSO ILLES BALEARS demanem una vegada més, per a l'ensenyament concertat: centres ordinaris i educació especial, així com obrir aquesta possibilitat per als docents de religió, que les persones nascudes en els anys següents, puguin acollir-se a una altra modalitat, recollida en la nova legislació, que faria que poguessin realitzar mitja jornada en actiu i cobrar un 50% de la seva pensió de jubilació.

Per altra banda l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) ha admès en la seva Consulta nombre 92/2017 de 10 d’octubre, la possibilitat de concentrar la jornada del jubilat parcial en un sol any, de manera que la totalitat de la jornada pendent fins a la jubilació total s’acumuli en un únic període ininterromput (normalment, immediatament posterior a l’inici de la jubilació parcial). Fins a la data esmentada, l’INSS venia admetent la concentració en períodes anuals (doncs està expressament prevista en l’art. 65.3 del Reglament General sobre Cotització), però no ho permetia en períodes plurianuals.
 
Tot i que hi ha precedents, la Subdirecció General d'Ordenació i Assistència Jurídica de la Seguretat Social no va concloure l'admissió d’una primera sentència del Tribunal Suprem sobre aquest assumpte amb data de gener de 2015. No obstant això, després d’una segona sentència de març d’aquest any 2017, amb la qual es crea jurisprudència reiterada, aquest organisme ha reconegut l’aplicació d’aquesta modalitat.

Des de USO, venim reclamant a l’INSS i a la Conselleria d’Educació que facin efectives les sentències  sobre aquest assumpte del Tribunal Suprem.

La resolució, que ja ha estat transmesa a totes les direccions provincials, obre la possibilitat que un professional que hagi aprovat la jubilació parcial pugui concentrar totes les jornades de treball que hagi de realitzar fins a la seva jubilació total en un sol període continuat. Fins aquest moment, els professionals que es trobaven en aquest cas havien de completar la seva cotització en diversos períodes, un a cada any fins a la finalització, segons  l'acceptat per la Seguretat Social.
 
L’INSS aplica aquest nou criteri a partir de la data de la consulta- 10 d’octubre de 2017-, tant als procediments administratius pendents de resolució com les reclamacions prèvies formulades contra les resolucions de l’INSS dictades amb base al seu criteri anterior. Per tant, és fonamental al·legar aquesta consulta a la defensa de les empreses que es troben immerses en procediments administratius/judicials per aquesta causa. Tot i que la Inspecció de Treball tampoc admet l’acumulació de la jornada del jubilat parcial en períodes plurianuals (Criteri Tècnic nº 95/2015), sembla clar que, una arrel de la consulta de l’INSS, la Inspecció també ha d’adaptar el seu Criteri i no aixecar acta d'infracció per aquesta pràctica.

Per tot l´anterior USO demana ​​a l’administració aplicar la nova normativa sobre jubilació parcial.Hoy: FEUSO ILLES BALEARS cuenta con tu ayuda

FEUSO ILLES BALEARS necesita tu ayuda con esta petición «USO DEMANA A EDUCACIÓ QUE ES DICTIN LES INSTRUCCIONS PER APLICAR LA NOVA NORMATIVA DE LES JUBILACIONS PARCIALS I QUE ES PRORROGUIN AQUESTES.». Únete a FEUSO ILLES BALEARS y 403 personas que ya han firmado.