US to provide no-fly zone over Ukraine

US to provide no-fly zone over Ukraine

274 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 500.
Startdatum
Petition an
US President Joe Biden und

Warum ist diese Petition wichtig?

Gestartet von Jan Civlin

Provide active military help to Ukraine in fighting with Putin's aggression, in particular, provide no-fly zone over Ukraine.

On Feb 24 Putin started a war with Ukraine aiming to destroy a young democracy and to kill or enslave people who were building their new independent country and never imposed any danger to Russia. It is an unjust war, it is a war of choice started by a madman and conducted by the Russian army at his pleasure. The resistance of Ukrainian people is incredible. But capabilities of Ukrainian army cannot match ones of the huge Russian army. Ukrainians fight bravely on their own land and will not surrender. But this army and people need help, Russia has huge superiority in air. Only America can help and this help will be critical to stop Putin.

Mr. President, provide real military help to fighting Ukrainian army and in particularly provide no-fly zone over Ukraine.

Putin's target is not Ukraine, his real target is the Western World. Putin explained his position in 2006 and his deeds prove his is serious: war with Georgia in 2008, annexation of Crimea in 2014, wiping off Syria, recent "merge" with Belarus. And Putin will not stop at Ukraine. 

This is not a war against Ukraine, this is a war against all of us.

Act now, people of all the world and future generations are in danger!

Remember, we all, the whole world, are watching and you are the only hope!

We will win, democracy, freedom and justice will prevail! God bless you!

=====================================================

Надати активну військову допомогу Україні у боротьбі з путінською агресією, зокрема забезпечити безпольотну зону над Україною.

24 лютого Путін розпочав війну з Україною з метою знищити молоду демократію та вбити або поневолити людей, які будували свою нову незалежну державу, і ніколи не представляли небезпеки для Росії. Це несправедлива війна, це війна на вибір, розпочата божевільним і ведеться російською армією для його задоволення. Опір українського народу неймовірний. Але можливості української армії не можуть зрівнятися із можливостями гігантської російської армії. Українці хоробро воюють на своїй землі і не здадуться. Але цій армії та людям потрібна допомога, у Росії величезна перевага у повітрі. Тільки Америка може допомогти, і ця допомога матиме вирішальне значення, щоб зупинити Путіна.

Містере Президенте, надайте реальну військову допомогу воюючій українській армії і, зокрема, створіть безпольотну зону над Україною.

Ціль Путіна не Україна, його справжня мета — західний світ. Путін пояснив свою позицію у 2006 році, і його справи доводять його серйозність: війна з Грузією у 2008 році, анексія Криму у 2014 році, стирання з лиця землі Сирії, нещодавнє «злиття» з Білоруссю. І Путін не зупиниться в Україні.

Це не війна проти України, це війна проти всіх нас.

Дійте зараз, люди всього світу та майбутні покоління в небезпеці!

Пам'ятайте, ми всі, весь світ, дивимось, і ви єдина надія! Ми переможемо, демократія, свобода та справедливість переможуть! Благослови вас Господь!

=====================================================

Оказать активную военную помощь Украине в борьбе с путинской агрессией, в частности, обеспечить бесполетную зону над Украиной.

24 февраля Путин начал войну с Украиной с целью уничтожить молодую демократию и убить или поработить людей, которые строили свое новое независимое государство, и никогда не представляли опасности для России. Это несправедливая война, это война по выбору, начатая сумасшедшим и ведущаяся русской армией в его удовольствие. Сопротивление украинского народа невероятно. Но возможности украинской армии не могут сравниться с возможностями гигантской российской армии. Украинцы храбро воюют на своей земле и не сдадутся. Но этой армии и людям нужна помощь, у России огромное превосходство в воздухе. Только Америка может помочь, и эта помощь будет иметь решающее значение, чтобы остановить Путина.

Мистер Президент, окажите реальную военную помощь воюющей украинской армии и, в частности, создайте бесполетную зону над Украиной.

Цель Путина не Украина, его настоящая цель — западный мир. Путин объяснил свою позицию в 2006 году, и его дела доказывают его серьезность: война с Грузией в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году, стирание с лица земли Сирии, недавнее «слияние» с Беларусью. И Путин не остановится на Украине.

Это не война против Украины, это война против всех нас.

Действуйте сейчас, люди всего мира и будущие поколения в опасности!

Помните, мы все, весь мир, смотрим, и вы единственная надежда!

Мы победим, демократия, свобода и справедливость восторжествуют!
Благослови вас удача!

274 haben unterschrieben. Nächstes Ziel: 500.