100% Absorption ng mga UP Security Guard

100% Absorption ng mga UP Security Guard

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
UP Kilos Na Multisectoral Alliance started this petition to UP Diliman Administration

MAKIISA SA PANAWAGAN NG MGA SECURITY GUARDS NG UP DILIMAN!

100% Absorption ng mga natanggal na gwardya!

Mabilisang paglabas ng sahod at benepisyo mula sa Northcom Agency!

 

Malawakang disempleyo sa hanay ng mga security guards sa gitna ng pandemya.

Sa gitna ng pandemya at matinding kagutuman na nararanasan ng bansa, isa sa mga kalbaryong kinakaharap ng mamamayang Pilipino ay ang laganap na kawalan ng hanapbuhay. Nitong Abril lamang, tinanggal sa serbisyo ang higit sa 80 na gwardya ng UP Diliman dulot ng pagpapalit ng ahensya mula Northcom Agency tungo sa Grand Meritus Agency, Inc. Ito ang naitalang pinakamalaking tanggalan ng agency-hired personnel sa kampus. Hanggang ngayon, mayroon pang 30 na gwardya ang nananatiling nakaabang para makabalik sa trabaho, apat dito ay naipit sa proseso ng absorption dahil sa panggigipit ng Grand Meritus Agency sa proseso.

Usad-pagong na pagbibigay ng sahod at benepisyo mula sa Northcom Agency.

Maliban dito, isang buwan na ang nakalipas ngunit hindi pa rin natatanggap ng mga gwardya ang kanilang sahod at mga benepisyo mula sa Northcom Agency na nakatakdang dapat maibigay noong Marso 31. Sa kabila ng malawakang disempleyo at kakulangan ng sahod na pambili ng pagkain, kibit-balikat ang naging tugon ng Northcom Agency sa mga apela na inihain ng mga gwardya.

Kawalang-tugon at pagpapabaya ng Public Safety and Security Officer sa malawakang pagtanggal ng trabaho.

Malaki ang pananagutan ng Public Safety and Security Officer sa pagpapahintulot ng malawakang disempleyo sa hanay ng mga security guard. Walang naging tugon sa mga apela ng mga security guard para sa kanilang sahod at benepisyo. Hindi makatao at walang pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mga gwardya na ilang taon nang nagseserbisyo sa UP ang ganitong porma ng disempleyo.

Bilang pakikiisa, inihahain namin ang petisyon sa mga kinauukulang ahensya at opisina para sa sumusunod na panawagan:

1. Kagyat na absorption ng 30 security guard ng UP Diliman sa kasalukuyang ahensya,

2. Mabilisang paglabas ng sahod at mga benepisyo mula sa Northcom Agency,

3. Panagutin ang Public Safety and Security Officer sa pagpapahintulot ng malawakang pagtanggal ng trabaho at hindi pagdinig sa apela ng mga security guard para sa sahod at benepisyo.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!