Aula LF UPJŠ - chráňme modernú architektúru v Košiciach

0 have signed. Let’s get to 1,000!


Iniciatíva za zachovanie architektonicko-historickej a pamiatkovej hodnoty
Auly Lekárskej fakulty UPJŠ.

Otvorený list.

Adresované:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 1014/2, 040 01 Košice

Na vedomie:

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

Krajský pamiatkový úrad, Košice Hlavná 25, 040 01 Košice

 

 

Sme znepokojení zámerom zateplenia Auly Lekárskej fakulty UPJŠ v areáli Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Vedenie UPJŠ pri svojom zámere obnovy nedostatočne prehodnotilo význam a kvality architektúry, ktorá patrí medzi charakteristické a najvýznamnejšie stavby svojej doby a svojho typu nielen v Košiciach, ale aj na území Slovenska.

Budova je významná a hodnotná z nasledujúcich dôvodov:

– Projekt bol vypracovaný v 60. rokoch 20. stor., v období rozmachu povojnovej modernej architektúry. Československá architektúra tohto odbdobia spoluvytvárala tendencie vo svetovej architektúre, charakteristické kompozičnou veľkorysosťou a monumentalitou.

- Kultúrno-spoločenská hodnota spočíva v prepojení Košíc s českou architektonickou školou pred a po II. sv. Vojne.

– je charakteristická výrazným hmotovým členením, čím  patrí medzi tri najvýznamnejšie auly na Slovensku (aulu TU vo Zvolene a aulu SPU v Nitre, ktorá je súčasťou areálu, vyhláseného za Národnú kultúrnu pamiatku).

– Patrí medzi stavby neskorej architektonickej moderny s odkazom k prvkom bruselského štýlu

– Obsahuje priemyselne a remeselne spracované architektonické prvky a detaily, v pôvodnom zachovalom stave, typické pre danú dobu, ktoré by v súčasnosti nebolo možné realizovať

– Južnej fasáde budovy dominuje reliéf od sochára Havelku. Interiér tvoria zachovalé prvky a objekty v charakteristickom dizajne a niekoľko unikátnych umeleckých diel, vytvorených pre tento konkrétny priestor

– Je súčasťou rozsiahleho, architektonicky významného areálu Novej nemocnice, ktorému dominuje po štýlovej a materiálovej stránke a je jeho najhodnotnejšou časťou


Vyzývame UPJŠ, ako rešpektovanú a renomovanú inštitúciu, aby zastavila realizáciu zateplenia. Poškodením a odstránením charakteristických architektonických prvkov dôjde k devalvácii kultúrno-historickej hodnoty budovy. Sme toho názoru, že hodnota, ušetrená na energetickej úspornosti, nesmie prevýšiť hodnotu kultúrneho dedičstva.

Žiadame dodržiavanie záväzkov Washingtonskej charty a Davoského dohovoru, ktoré sú zamerané na ochranu kultúrneho dedičstva architektúry a ktorých Slovenská republika je signatárom.

Vyzývame odbornú a širokú verejnosť, aby sa pripojila k iniciatíve za ochranu kultúrneho dedičstva modernej architektúry a aby podporila zámer vyhlásiť budovu za národnú kultúrnu pamiatku.


Aula Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Autori projektu: Otakar Steinbach, Vlasta Grguričová, Eman Hanzlík a Pavel Procházka.
Autor reliéfu: Adolf Havelka
Rok vypracovania projektu: 1966
Rok dokončenia výstavby: 1984

Iniciátori:
Tomáš Makara, výtvarník
Peter Beňo, výtvarník
Katarína Onderková, architektka
Maroš Juhás, študent architektúry, FU TUKE
Samuel Velebný, výtvarník, študent FU TUKE

Signatári:
Mgr. Alexandra Kusá, PhD - generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie, Bratislava
Mgr.art Dorota Kenderová, ArtD - riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach, vizuálna umelkyňa
Mgr. Lucia Gavulová - riaditeľka Nadácie - Centrum súčasného umenia, Bratislava
Mgr. art. Lucia Gašparovičová - umelkyňa, riaditeľka galérie MEDIUM, Bratislava
Juraj Čarný - riaditeľ Curatorial Studies Institute, prezident Slovenskej sekcie AICA, Bratislava
DO_CO,MO.MO_ Slovensko - register modernej architektúry Slovenska
Mgr. Martin Cubjak - riaditeľ Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
Mgr. art. Zsolt Lukács - výtvarník, riaditeľ Školy úžitkového výtvarníctva, Košice
Ing. arch., Mgr. Michaela Janečková, odborný badatel UMPRUM, pedagog UK a vysoké školy architektury Archip v Praze
Doc. Ing. arch. Adriana Priatková, PhD. - Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, TUKE
MSc. Lívia Gažová - urbanistka, Pieštany
Akad.arch.Ing Karol Gregor - pedagóg na FUTU, člen SVÚ,SKA,SAS. Košice
Ing.arch. Irakli Eristavi - Zerozero, Prešov
Ing.arch. Pavol Silla - Zerozero, Prešov
Ing.arch. Juraj Červený - Zerozero, Prešov
Bc. Ondrej Jurčo - Zerozero, Prešov
Michal Burák - Atrium Architekti, Košice
Vladimír 518 - člen skupiny PSH, zakladateľ nakladateľstva BiggBoss, popularizátor modernej architektúry, Praha
MgA. Pavel Karous PhD. - sochár, pedagóg a publicista, Praha
Michal Hvorecký - spisovateľ, Bratislava
Michal Havran - spisovateľ a teológ, Bratislava
Zora Jaurová - dramaturgička a filmová producentka, Bratislava
Balla - spisovateľ, Nové Zámky
Mgr. Lenka Kukurová, Ph.D., kurátorka a umelecká teoretička, Košice, Lipsko
PhDr. Jana Bodnárová - spisovateľka a historička umenia
Mgr. Zuzana Bodnárová, Doc. - teoretička umenia, platforma Banská St a nica Contemporary
Mgr.art Svätopluk Mikyta - vizuálny umelec a vysokoškolský pedagóg FaVU Brno
Mgr. Peter Tajkov - PhD., vedúci Katedry teórie a dejín umenia, Fakulta umení TU, Košice
MgA. Robin Kvapil - režisér, Brno
Patrik Lančarič - režisér, Pezinok
Kolektív Spolka, Košice
Street art communication, Košice
VUNU gallery, Košice
Šopa gallery, Košice
Kino Úsmev, Košice
Kníhkupectvo Arforum, Košice
Divadlo na peróne, Košice
Marek Adamov - Stanica-Žilina-Záriečie, Žilina
prof. Juraj Bartusz - akad.soch., pedagóg na FU TU Košice.
doc. Mgr. art. Dušan Zahoranský - Prorektor pre študijné záležitosti, AVU Praha
Mgr.art Boris Sirka - výtvarník, Košice
PhDr. Milan Kolcún - spisovateľ, sprievodca a talkmaster, Košice
Mgr.art Lucia Dovičáková - umelkyňa, Košice
Mišo Hudák - Východné pobrežie, Košice
Peter Kalmus - výtvarník a aktivista, Košice
Peter Maukš Voda - designér, vizuálny umelec, KošiceToday: Peter is counting on you

Peter Beňo needs your help with “Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: Aula LF UPJŠ - chráňme modernú architektúru v Košiciach”. Join Peter and 617 supporters today.